Program Søre Fræna

Kl 08.00: Flaggheising
Kl 10.30: Festgudstjeneste i Vågøy kyrkje. Etter gudstjenesten blir det kransenedleggelse ved støtten for omkomne fiskere og sjøfolk.
Kl 12.00: Samling til 17. maifeiring på Jendem skule. Her blir det åpen kiosk fra kl 12.00
Kl 12.45: Oppstilling til 17. maitoget. Oppstilling: Flaggborg, Jendem barnehage, Lyngen barnehage, 1.-7. klasse, øvrige bygdefolk.
Kl 13:00: Avgang 17. maitoget.
Avsluttes med felles sanger og tale.
Leker og konkurranser for små og store. Kiosk og kafè.