Program Julsundet

10.30: Tog fra Eidskrem. Oppstilling i krysset ned til byggefeltet fra kl 10.00. Vi følger hovedveien til skolen.
Rekkefølge tog:
Flaggborg
Julsundet musikkorps
Bergtippen barnehage
Julsundet skole
Bygda
Kl 11.30-14.30: Feiring på Julsundet skole
Salg av is, brus,, kaker og kaffe. Leker for store og små.

Umiddelbart etter at toget ankommer skolen vil korpset spille nasjonalsangen, deretter blir det taler. De unges tale og tale for dagen.

Arrangør: FAU Julsundet skole