Program Hustad

Program på Hustad 17.mai

Kl 11.00:

Samling og oppstilling for barnetoget
utenfor Brynhallen

Kl 11:30:

Toget går til Hustad Kirke
Hustadvika Skulekorps spiller i toget

Kl 12:00:

Kransenedleggelse
Servering saft og kaffe før gudstjeneste
Festgudstjeneste

Kl 12:00:

Leker på Brynhallen

Kl 14:00:

17. maifest på Brynhallen
Allsang: Ja vi elsker
Kjell Johan Berget holder tale
Festtale av elever fra 8 klasse
Sang av 1-4 klasse
Allsang: Kongesangen

Kl. 15:00:

Loddtrekning

Kl 16:00:

Fotballkamp mellom foreldre og elever i 8.trinn

KIOSK OG KAFÈ

Kiosken åpner kl. 11.30

med salg av is, godterier, snacks, pølse/brød, kaffe og brus.

Kafè og matsalg åpner kl. 12.00.

med salg av rømmegrøt, lapskaus, vårruller, kaker og annen god kaffemat,
kaffe og brus.

OPPSTILLING 17. MAI-TOGET

1) Flaggborg
2) 1. trinn
3) 2. trinn
4) 3. trinn
5) Hustadvika skolekorps
6) 4. trinn
7) 5. trinn
8) 6.trinn
9) 7. trinn
10) 8. trinn
11) 9. trinn
12) 10. trinn
13) Hustad Barnehage