17. mai komiteens arbeid og vurderinger

I forbindelse med 17. mai 2023 har 17. mai komiteen i Hustadvika kommune hatt 7 møter. 17. mai komiteen består av de politiske representantene Odd Magne Bolli (Sp), Johnny Varhol (Frp) og Paul Gunder Groven (V). Emelie Langnes Holden og Ragnhild Elin Aas fra kulturavdelingen er utnevnt administrativt. Komiteen har hatt dialog med andre aktører som bidrar til 17. mai-feiringene i Hustadvika, og har bidratt til de offisielle programmene. 

Det blir en del forandringer i de offisielle programmene for togene i år, og opplegget i Elnesvågen og på Eide blir lagt opp likt. Vi ønsker at endringene bidrar til kontinuitet og forutsigbarhet for 17. mai-feiringene fremover.

17. mai feiring i Elnesvågen:

Tidligere år har det vært et stort arrangement i Frænahallen, der FAU ved Haukås skole og Hustadvika kommune har bidratt sammen til arrangementet.

Ved årets 17. mai feiring vil arrangementet deles i to. FAU ved Haukås skole ønsker å bruke den nye flotte skolen og uteområdet til sitt arrangement for store og små i Haukås skolekrets. Etter toget vil det bli kafè og leker ved skolen, og arrangementet varer mellom kl 11.30 og 14.30. 

Borgertoget

Borgertoget stiller opp ved Elnesvågen skolesenter kl 14.45, med avgang kl 15.00. Borgertoget går forbi Bøtunet omsorgssenter, ned rundt Fræna sjukeheim og omsorgssenter og ender opp i sentrum. 

Offisielt program i Elnesvågen sentrum

I sentrum vil det være taler og underholdning fra kl 16.00. Matserveringsstedene i Elnesvågen holder åpent, og Elnesvågen håndball selger kaker og annet søtt fra mattelt på torget mellom kl 14.30 og 17.00. 

Program for offisielt program i Elnesvågen og informasjon om Borgertoget finnes i egen artikkel her.

17. mai feiring på Eide:

Tidligere år har toget gått fra Eidehallen til Eide sykehjem, der taler og underholdning har vært gjennomført. I år vil toget gå fra Eidehallen og stoppe ved Eide sykehjem. Offisielt program med taler og underholdning vil skje ved utescena i sentrum.

Korpset vil pga marsjeringsutfordringer spille ved Eidehallen først, deretter ved Eide sykehjem og til slutt ved utescena. 

17. maikomiteen har vært i dialog med aktørene som er medarrangører til 17. mai på Eide. Fra noen er det ønske om å holde på gamle tradisjoner med å fortsette feiringen ved sykehjemmet. Komiteen har forståelse for dette, men mener at utescena i sentrum må brukes til 17. mai arrangementet. Komiteens vurdering har vært at kommunen skal i hovedsak fokusere på kommunens felles borgertog og arrangement som er lokalisert i kommunesenteret Elnesvågen. Det har likevel vært et ønske om å bidra til en god feiring på Eide.

En av grunnene til at en vil bruke utescena er fastmontert lydrigg. Til tross for omstendelig forsøk til å skaffe folk til  jobben, har en ikke klart å løse dette. Komiteen har forespurt de som allerede bidrar til 17. maifeiringen og som allerede bidrar til mye dugnad denne dagen, private, internt i kommunen og eksterne firma. En annen årsak er et ønske om å bruke den flotte scenen nå som den er på plass, og det er investert vesentlige summer i den.

Toget går fra Eidehallen kl 10.30 og så blir det offisielt program i sentrum etterpå.

Programmet for Eide og informasjon om toget finnes i egen artikkel her.