Støtteordninger til næringslivet

I forbindelse med koronasituasjonen og dertil nedstenging av mange samfunnsfunksjoner er det mange bedrifter som står overfor ulike og krevende situasjoner. Hustadvika kommune vil her gi en oversikt over noen av de støtteordninger og tiltak nasjonale, regionale og kommunale myndigheter har innført rettet mot bedrifter/næringsliv.

Vi vil råde våre bedrifter til å se gjennom disse ordningene og håpe at dere finner relevante ordninger som kan være til hjelp for din bedrift.

Vi håper dette kan være et bidrag i å systematisere jungelen av informasjon.

Lokalt i Elnesvågen har vi også Hoppid.no-kontoret som er 1. linjetjeneste i forhold til gründerhjelp. Ta kontakt med daglig leder Ann Helen Rødal Dalheim på Hustadvika Næringsforum. Telefon 90014142 eller på e-post: post@hustadvika-nf.no. Du kan også sjekke ut HoppId.no - Gründerhjelpen sin hjemmeside: https://hoppid.entreprenerdy.com/

Dersom du ikke finner noe som treffer akkurat din situasjon vil Hustadvika kommune prioritere og øremerke midler gjennom det kommunale næringsfondet som forhåpentlig kan være et lite bidrag til å lette situasjonen du er i. Aktuelle tiltak gjennom næringsfondet kan være kompetanseutvikling, alternative/midlertidige driftskonsept og markedsaktivitet.

For å søke på disse midlene benytter du det ordinære søknadsskjemaet som ligger på Hustadvika kommune si hjemmeside: https://hustadvika.kommune.no/tjenester/naring/soke-stotte-om-etablering/naringsfond/

Vi ønsker at du legger med et vedlegg der du beskriver hvordan bedriften er rammet av koronasituasjonen, hvilke konsekvenser og kostnader dette har ført til, og hva/hvorfor du vil søke om støtte. Ved eventuelle spørsmål kan du ta kontakt med:

Kontaktinformasjon

Geir Tore Vestad
Næringskonsulent
E-post
Mobil 928 38 783
Ann Helen Rødal Dalheim
Hustadvika Næringsforum og prosjektleder Tettstedsprgrammet
E-post
Mobil 900 14 142