Koronaviruset og status i Hustadvika kommune

  Pr 33.03.2020 er 161 personer testet. 155 har testet negativt, 1 har testet positivt og 5 venter på svar.

  Personen som testet positivt  24.03 har vært på reise i Spania og ble syk kort tid etter hjemkomst. Personen har vært i karantene siden hjemkomst og er nå isolert. Kommunen sitt smittesporingsteam jobber med sporing av smitten.

  Det er satt igang flere tiltak blant ansatte for å redusere smitterisiko. I tillegg har kommunen vedtatt følgende:

   

  • Vi har opprettet egen koronatelefon i Hustadvika kommune, tlf: 712 68 200 (Fræna legekontor)
  • Alle skoler, SFO og barnehager ble stengt fra og med fredag 13.03.2020 til og med mandag 13.04.2020.  
  • Alle institusjoner og omsorgssenter stengte for besøk fra og med torsdag 12.03.2020. Helt spesielle unntak kan avtales med enhetsleder
  • All aktivitet i idrettshaller, gymsaler og svømmehaller opphører inntil videre
  • Rådhuset er stengt for besøkende – sentralbordet er åpent mellom kl 09.00 og 15.00
  • Biblioteket holder stengt inntil videre - men tilbyr Drive-through
  • Kulturskolen holder stengt inntil videre men tilbyr digital undervisning
  • Frivilligsentralen holder stengt inntil videre men kan kontaktes på telefon
  • Nav stenger publikumsmottaket i Elnesvågen – kontaktsenteret treffes på tlf: 55 55 33 33
  • Bjørnsund Leirskole holder stengt fra og med mandag 16.03.2020
  • All politisk virksomhet avlyses med unntak av Formannskapet og kommunestyremøtene kjøres digitalt
  • Kommunen anmoder alle samfunnshus om å avlyse alle arrangement og holde stengt inntil videre
  • Kommunen anmoder om at alle fritidsaktiviteter avlyses omgående. Dette gjelder idrett, korps, kor og samlinger blant alle frivillige organisasjoner
  • Kommunen anmoder privat næringsliv om å være restriktive med reisevirksomhet og deltakelse på kurs og seminarer

  Hustadvika kommune har fokus på å kunne opprettholde mest mulig ordinær drift og samtidig hindre smittepredning på våre enheter.

  Aktuelle fagpersoner i kommunen har jevnlige møter for å følge situasjonen.

  Kommuneoverlege Petter Holen og beredskapskoordinator Jan Morten Dale har møte med helseforetaket, kommuneoverleger og beredskapskoordinatorer i nabokommunene.  

  Folkehelseinstituttet sine hjemmesider er oppdatert til enhver tid med fakta, råd og tiltak vedrørende Korona-viruset i Norge. 

   Koronaviruset er i stadig utvikling i Norge og antall smittede stiger hver dag. Kommunens nettside vil være oppdatert når det gjelder lokale forhold.

   Vi ber dere ellers følge med på utviklingen i Norge på nettavisene og på disse sidene:
    

   Vi ber alle om å holde seg oppdatert på utviklingen og sette seg inn i hvilke forholdsregler som gjelder til enhver tid.

   For ansatte i Hustadvika kommune er det opprettet en egen side med viktig informasjon og kjøreregler som oppdateres jevnlig.