Koronaviruset og status i Hustadvika kommune

Pr 25.01.2021 kl 13.30 er 4735 personer testet. 4673 har testet negativt, 32 har testet positivt og 30 venter på svar. 30 personer er i karantene og 1 person er i isolasjon. 

Vi har fått svar på alle tre testrundene ved Fræna sjukeheim og omsorgssenter etter at en pasient testet positivt på covid-19 14.01.2021. Alle er negativ etter 3 runder med testing. 

Tidligere smittetilfeller i Hustadvika - korona
Tidspunkt Bekreftet smittet
14.01.2021 1
12.01.2021 1
09.01.2021 1
08.01.2021 1
06.01.2021 1
05.01.2021 1
Desember 2020 8
November 2020 6
Oktober 2020 5
September 2020 4
Mars 2020 3

Kommunens fokus:

Hustadvika kommune har fokus på å kunne opprettholde mest mulig ordinær drift og samtidig hindre smittespredning på våre enheter. Vi følger nasjonale retningslinjer.

Aktuelle fagpersoner i kommunen har jevnlige møter for å følge situasjonen.

Kommuneoverlege Petter Holen og beredskapskoordinator Jan Morten Dale har møte med helseforetaket, kommuneoverleger og beredskapskoordinatorer i nabokommunene.  

Folkehelseinstituttet sine hjemmesider er oppdatert til enhver tid med fakta, råd og tiltak vedrørende Korona-viruset i Norge. 

Kommunens nettside vil være oppdatert når det gjelder lokale forhold. Vi ber dere ellers følge med på utviklingen i Norge på nettavisene og på disse sidene:
 

Vi ber alle om å holde seg oppdatert på utviklingen og sette seg inn i hvilke forholdsregler som gjelder til enhver tid.

For ansatte i Hustadvika kommune er det opprettet en egen side med viktig informasjon og retningslinjer som oppdateres jevnlig.