Koronaviruset og status i Hustadvika kommune

Pr 28.05.2020 kl 16.30 er 328 personer testet. 323 har testet negativt, 3 har testet positivt og 2 venter på svar.

Alle de tre som testet positivt er nå friskmeldte og ute av isolasjon. Ved alle tre tilfellene ble det gjennomført smittesporing og kilden for smitten var kjent. 

Tiltak i Hustadvika kommune:

 • Vi har opprettet egen koronatelefon i Hustadvika kommune, tlf: 712 68 200 (Fræna legekontor)
 • Alle skoler, SFO og barnehager ble stengt fra og med fredag 13.03.2020. Barnehagene åpnet igjen 20. april, 1.-4. klasse i småskolen og SFO åpnet igjen 27. april. 5.-10. klasse begynte på skolen igjen i begynnelsen av uke 20. 
 • Institusjoner og omsorgssenter har åpnet for utendørs besøk. Dersom beboere ikke kan besøkes utendørs kan innendørs besøk avtales. Les mer om det her.
 • Aktivitet i idrettshaller kan starte gradvis opp igjen fra 7. mai. Kommunen er i dialog med lag og foreninger som trener innendørs. 
 • Rådhuset  åpner Servicetorget mellom kl 09.00-14.30 fra 2. juni – sentralbordet er åpent mellom kl 09.00 og 15.00. Book gjerne tid med saksbehandler på forhånd, du finner kontaktinformasjon over ansatte her. 
 • Biblioteket holder åpent igjen. De har innført egne smittevernregler. 
 • Kulturskolen er i gang med fysiske undervisningstimer igjen.
 • Frivilligsentralen har begrenset åpningstid - besøk må avtales på forhånd. Ta kontakt på tlf: 48153390/90866825
 • Nav sitt publikumsmottak er stengt i Elnesvågen – kontaktsenteret treffes på tlf: 55 55 33 33 Vakttelefon til NAV Hustadvika: 47667734
 • Bjørnsund Leirskole holder stengt fra og med mandag 16.03.2020 og inntil videre.
 • All politisk virksomhet gjennomføres etter oppsatt møteplan. Vi holder ikke åpent for publikum men vi sender live fra møtene. Sendingene kan også sees i etterkant.
 • Det tillates arrangementer med inntil 50 deltakerne på offentlig sted, der deltakerne kan holde minst én meter avstand til hverandre og der det er en ansvarlig arrangør. Dette gjelder alle typer arrangementer, også idrettsarrangementer som stevner, cuper og kamper. 
 • Fritidsaktiviteter trappes gradvis opp igjen etter nedstengning i midten av mars. Hustadvika kommune følger de nasjonale retningslinjene. 
 • Kommunen anmoder privat næringsliv om å være restriktive med reisevirksomhet og deltakelse på kurs og seminarer
 • Offentlige toaletter i Malmekleiva og på Langvatnet er stengt inntil videre. Toalettene på Farstadsanden og i Bud er åpne fra 1. mai under følgende forutsetninger: 
  - Hyppig vask av kontaktpunkter som dørhåndtak, tørkepapirdispenser, lysbrytere, kraner der det foretas håndvask, toalett og armlener på handicap-toaletter. Dette skal gjøres 2 ganger hver dag
  - Ordinært renhold utføres 1 gang pr dag
  - Engangkluter skal benyttes i størst mulig utstrekning.
   

Hustadvika kommune har fokus på å kunne opprettholde mest mulig ordinær drift og samtidig hindre smittespredning på våre enheter.

Aktuelle fagpersoner i kommunen har jevnlige møter for å følge situasjonen.

Kommuneoverlege Petter Holen og beredskapskoordinator Jan Morten Dale har møte med helseforetaket, kommuneoverleger og beredskapskoordinatorer i nabokommunene.  

Folkehelseinstituttet sine hjemmesider er oppdatert til enhver tid med fakta, råd og tiltak vedrørende Korona-viruset i Norge. 

Kommunens nettside vil være oppdatert når det gjelder lokale forhold. Vi ber dere ellers følge med på utviklingen i Norge på nettavisene og på disse sidene:
 

Vi ber alle om å holde seg oppdatert på utviklingen og sette seg inn i hvilke forholdsregler som gjelder til enhver tid.

For ansatte i Hustadvika kommune er det opprettet en egen side med viktig informasjon og kjøreregler som oppdateres jevnlig.