Koronaviruset og status i Hustadvika kommune

Pr 11.08.2020 kl 16.30 er 697 personer testet. 694 har testet negativt, 3 har testet positivt og 0 venter på svar.

De tre som testet positivt gjorde dette i mars. Ved alle tre tilfellene ble det gjennomført smittesporing og kilden for smitten var kjent.

Tiltak i Hustadvika kommune:

 • Vi har opprettet egen koronatelefon i Hustadvika kommune, tlf: 712 68 200 (Fræna legekontor)
 • Institusjoner og omsorgssenter har åpnet for besøk. Dersom beboere ikke kan besøkes utendørs kan innendørs besøk avtales. Les mer om det her.
 • Aktivitet i idrettshaller startet gradvis opp igjen fra 7. mai. Kommunen har i dialog med lag og foreninger som trener innendørs fått på plass gode retningslinjer. 
 • Rådhuset  Servicetorget er åpent mellom kl 09.00-14.30 – sentralbordet er åpent mellom kl 09.00 og 15.00. Book gjerne tid med saksbehandler på forhånd, du finner kontaktinformasjon over ansatte her. 
 • Biblioteket er åpent igjen. De har innført egne smittevernregler. 
 • Kulturskolen er i gang med fysiske undervisningstimer igjen.
 • Nav sitt publikumsmottak er åpent mandager og onsdager mellom kl 10.00-12.00  – kontaktsenteret treffes på tlf: 55 55 33 33 
 • Bjørnsund Leirskole holder stengt fra og med mandag 16.03.2020 og inntil videre.
 • All politisk virksomhet gjennomføres etter oppsatt møteplan. Vi holder ikke åpent for publikum men vi sender live fra møtene. Sendingene kan også sees i etterkant.
 • Det tillates arrangementer med inntil 200 deltakerne på offentlig sted fra 15. juni, der deltakerne kan holde minst én meter avstand til de de ikke bor med og der det er en ansvarlig arrangør. Dette gjelder alle typer arrangementer, også idrettsarrangementer som stevner, cuper og kamper. 
 • Fritidsaktiviteter trappes gradvis opp igjen etter nedstengning i midten av mars. Hustadvika kommune følger de nasjonale retningslinjene. 
 • Kommunen anmoder privat næringsliv om å være restriktive med reisevirksomhet og deltakelse på kurs og seminarer
 • Offentlige toaletter: Toalettet i Malmekleiva er stengt inntil videre. Toalettene i Bud er åpne. Toalettene på Farstadsanden er åpne hele tiden i sommersesongen. Toalettene på Langvatnet holder åpent i helgene og på finværsdager. Toalettene er åpne under følgende forutsetninger: 
  - Hyppig vask av kontaktpunkter som dørhåndtak, tørkepapirdispenser, lysbrytere, kraner der det foretas håndvask, toalett og armlener på handicap-toaletter. Dette skal gjøres 2 ganger hver dag
  - Ordinært renhold utføres 1 gang pr dag
  - Engangkluter skal benyttes i størst mulig utstrekning.
   

Hustadvika kommune har fokus på å kunne opprettholde mest mulig ordinær drift og samtidig hindre smittespredning på våre enheter.

Aktuelle fagpersoner i kommunen har jevnlige møter for å følge situasjonen.

Kommuneoverlege Petter Holen og beredskapskoordinator Jan Morten Dale har møte med helseforetaket, kommuneoverleger og beredskapskoordinatorer i nabokommunene.  

Folkehelseinstituttet sine hjemmesider er oppdatert til enhver tid med fakta, råd og tiltak vedrørende Korona-viruset i Norge. 

Kommunens nettside vil være oppdatert når det gjelder lokale forhold. Vi ber dere ellers følge med på utviklingen i Norge på nettavisene og på disse sidene:
 

Vi ber alle om å holde seg oppdatert på utviklingen og sette seg inn i hvilke forholdsregler som gjelder til enhver tid.

For ansatte i Hustadvika kommune er det opprettet en egen side med viktig informasjon og kjøreregler som oppdateres jevnlig.