Sosial kontakt, arrangement og sosiale sammenkomster fra 4. januar til 19. januar 2021

For å beholde kontrollen på smittespredningen og begrense ny økning i smitte, iverksettes det forsterkede nasjonale smitteverntiltak i foreløpig to uker fra 4. januar. Hustadvika kommune følger disse smitteverntiltakene. 

Kriseledelsen vurderer smittesituasjonen i vår kommune/region slik at vi ikke innfører de ekstra tiltakene som regjeringen anbefaler for kommuner med høyt smittetrykk. Dersom situasjonen endrer seg i vår kommune kan det komme flere anbefalinger og forbud.

Sosial kontakt

  • Unngå å ha gjester i hjemmet. Vent 14 dager med private besøk. Unntak for nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase. Aleneboende kan ha besøk eller gå på besøk med en til to faste venner eller til en fast husstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort. (Nytt)
  • Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, anbefales utsatt til etter 19. januar. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/ kohorter. Svømmehallene, gymsalene og idrettshallene stenges for fritidsaktiviteter i Hustadvika kommune denne perioden.

Idrett

  • Utendørs aktiviteter kan gjennomføres dersom det er mulig å holde god avstand.

Private sammenkomster og arrangement

  • Maksimalt fem personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Hvis man er flere enn fem i samme husstand, kan selvfølgelig alle i husstanden møtes. (Nytt)
  • Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert. (Nytt)
  • De fleste av disse arrangementene vil uansett ikke være i tråd med nasjonale anbefalinger og bør derfor utsettes eller avlyses.

Uteliv og serveringssteder

  • Det innføres nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer. (Nytt)

Kirkevandring

  • De særlige reglene for kirkevandringer oppheves straks, i stedet for fra 15. januar. (Nytt)

Klikk for stort bilde 

For mer informasjon og hvilke krav som gjelder for gjennomføring av arrangement, besøk Helsenorge sine sider.