Skolene og korona

 

Det er trygt for barn å gå på skolen

Vi ekstra nøye med å sikre godt smittevern. Dette avhenger av at vi alle gjør en innsats og følger rådene for smittevern.

På skolen vil vi være spesielt opptatt av å:

  • vaske hender og lære elevene gode rutiner for håndvask
  • ha godt renhold
  • vaske utstyr jevnlig, for eksempel nettbrett
  • være ekstra mye ute med elevene, også i vanlige skoletimer og SFO
  • holde god avstand til hverandre

Her kan du lese veilederen om smittevern for skolene (lenke til udir.no).

Elever som ikke er i risikogruppen (eller som har foreldre/søsken i risikogruppen), oppfordres til å møte på skolen. Skolene lager ikke egne opplegg for elever som holdes hjemme. Foreldre som velger å ikke sende barna på skolen, må selv ivareta opplæringsplikten. 

Vi skal fremdeles sørge for at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Alle som jobber på skolen, skal følge med på at elevene har det bra.

Hvis barnet ditt ikke føler seg bra

 

Hvis noen andre i hjemmet har luftveissymptomer, skal barnet likevel gå på skolen. Den som har symptomer på sykdom, skal ikke følge barnet til skolen.  

Hvis barna blir dårlig på skolen, tar vi kontakt med foreldrene. Barna må hentes eller gå hjem fra skolen så raskt som mulig.

Foreldre skal helst ikke bli med inn på skolen

Vi prøver å ta imot barna ute, og ønsker ikke at foreldre blir med inn på skolen eller i garderoben.

Håndvask er like viktig hjemme som på skolen. Vask hendene før dere kommer på skolen, og med en gang dere kommer hjem. 

Skoleskyss

Skoleskyssen går som normalt. 

Åpningstider
 

Skolehverdagen:

Elevene følger ordinær skoledag.

SFO:

SFO har ordinær åpningstid ved alle skolene. 

Betaling for SFO:

For foreldre til barn som mottar tilbud i SFO, gjelder ordinære regler om foreldrebetaling, uavhengig av antall timer tilbudet omfatter. Foreldre som holder barna hjemme uten helsegrunner, må betale eller si fra seg plassen. Reglene om betaling er vedtatt av regjeringen.

 

Kontaktinformasjon

Siv Kathrin Hjellnes
Kommunalsjef oppvekst
E-post
Telefon 482 88 428