Forkjølelser i skole og barnehage

Kommunen skal hele tiden etterleve anbefalingene knyttet til smittevern som følge av koronapandemien. Vårt klare mål er likevel å holde barnehager og skoler åpne fremover, og drifte disse enhetene på ordinært vis.

Det vil imidlertid kunne oppstå situasjoner der vi ikke greier å opprettholde skole og barnehagetilbudet fullt ut. For skolen sin del kan det da bli aktuelt å organisere tilbudet som arbeidsplanarbeid, det vil si at elevene får konkrete arbeidsoppgaver som de arbeider med hjemme eller på skolen. Alternativt vil elevene kunne møte på skolen, og skolen tilrettelegger et tilbud som er mulig å gjennomføre ut fra det antall lærere en har til disposisjon.

Barnehagene er også sårbare dersom sykefraværet blir stort. Også her vil en prøve å finne praktiske løsninger for å unngå at avdelinger må holdes stengt.