Informasjon og retningslinjer om korona - kommunale barnehager

For å bremse smittespredningen er tre områder fremdeles viktig å ha fokus på:

1. Syke personer skal ikke være i barnehagen

2. God hygiene

3. Redusert kontakthyppighet mellom personer

For barnehagebarn hvor det er vanskelig å regulere avstand til andre, blir det viktig å begrense antall nærkontakter til hvert barn og ansatte. Dette vil være det viktigste utgangspunktet for smittebegrensning og eventuell sporing av smitte.

Åpningstider:

Alle kommunale barnehager har ordinær åpningstid og de vil ha tilnærmet avdelingsvis drift. 

Barn som skal holdes hjemme:

Barn kan være smittebærere, og de kan være smittet uten å ha symptomer på sykdom. Symptomene på covid- 19 hos barn og unge er oftest milde, og er vanskelig å skille fra andre luftveisinfeksjoner. Folkehelseinstituttet har utarbeidet en skisse som er fin å bruke når en skal vurdere om barnet skal være hjemme fra barnehagen eller ikke:

 

Levering/henting:

Vi ønsker at levering og henting skjer ute der det er mulig. 

Betaling:

For foreldre til barn som mottar tilbud i barnehage gjelder ordinære regler om foreldrebetaling, uavhengig av antall timer tilbudet omfatter. Foreldrene kan søke om moderasjon i foreldrebetalingen i barnehage på ordinær måte. Foreldre som holder barna hjemme uten helsegrunner, må betale eller si fra seg plassen. Reglene om betaling er vedtatt av regjeringen.

 

Kontaktinformasjon

Unni Løkhaug
Rådgiver barnehage
E-post
Mobil 920 33 475