Råd fra Folkehelseinstituttet til alle i befolkningen

Smittespredningen i samfunnet har de siste ukene flatet ut, men sårbarheten for smittespredning er økende ettersom samfunnet i større grad åpner opp og innbyggerne har mer kontakt med hverandre i det offentlige rom.

Gjeldende råd fra Folkehelseinstituttet er:

  • Husk god hånd- og hostehygiene
  • Du og dine nærmeste kan omgås normalt
  • Hvem som er "dine nærmeste" bestemmer du selv, men det bør ikke være for mange og det bør være de samme over tid
  • Anbefalt størrelse på grupper i private sammenhenger er maksimalt 20 personer, forutsatt at man kan holde minst én meter avstand.
  • Hold økt avstand til andre enn dine nærmeste
  • Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsing og klemming
  • Det bør være minst en meter mellom dere. Avstanden fra ansikt til ansikt er aller viktigst. Hvis man står rygg til rygg eller etter hverandre i kø, er det mindre risiko for smitte. Der man sitter ved siden av hverandre bør det være en meter fra skulder til skulder. 
  • Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme til du er symptomfri. 
  • Har du symptomer på covid-19, bør du teste deg og holde deg hjemme til negativt prøvesvar foreligger OG at du er i god allmenntilstand (lette restsymptomer som litt hoste eller rennende nese er ok).

Mer informasjon fra Folkehelseinstituttet (FHI) finner du her.