Kjære alle elever i Hustadvika

Trenger du noen å snakke med? 

Vi er tilgjengelige for deg om du har noe på hjertet og vi ønsker å hjelpe deg så godt vi kan.
Du kan ringe mandag til fredag mellom kl 09.00 og kl 13.00 så lenge skolene er stengt.
Tilbudet er til alle elever i grunnskolen i Hustadvika. Du kan ringe oss eller sende en SMS. 

Her er kontaktinformasjon til alle skolene:

Omsorgstelefon Bud barne og ungdomsskule
Omsorgstelefon Bud barne og ungdomsskule
Kontakpersoner Telefonnummer
Helsesykepleier Elin Ukkelberg 970 95 360
Lærer Kristine Nordheim 979 72 727
Spesialpedagog Grethe Kjørsvik 469 61 626
Vernepleier Eirin T Kücükbaz 481 87 635
Omsorgstelefon Eide barneskole
Omsorgstelefon Eide barneskole
Kontaktpersoner Telefonnummer
Helsesykepleier Tove Storvik 992 89 246
SFO-leder Elisabeth A Berge 957 29 765
Omsorgstelefon Eide ungdomsskole
Omsorgstelefon Eide ungdomsskole
Kontaktpersoner Telefonnummer
Helsesykepleier Therese Holmen 992 89 248
Inspektør Edith Øyen Risvik 970 12 218
Assistent Tone H Heimen 922 15 089
Assistent Rita H Brevik 984 65 269
Omsorgstelefon Fræna ungdomsskule
Omsorgstelefon Fræna ungdomsskule
Kontaktpersoner Telefonnummer
Helsesykepleier Belinda R Dragset 993 33 868
Sosionom Ada R Øvervoll 997 46 753
Sekretær Cathrine Grønvold 481 12 018
Assistent Bodil Tverfjell 994 77 787
Omsorgstelefon Haukås skole
Omsorgstelefon Haukås skole
Kontakpersoner Telefonnummer
Lærer Nina Kristin Gjendem 980 20 705
Barneveileder Merethe Lyngvær 413 13 177
Helsesykepleier Hilde Sylte Lillebakk 476 56 087
Helsesykepleier Kirsti Aarseth Meland 468 20 217
Omsorgstelefon Hustad barne og ungdomsskole
Omsorgstelefon Hustad barne og ungdomsskole
Kontaktpersoner Telefonnummer
Helsesykepleier Anne Synnøve Vik 941 76 999
Helsesykepleier Carina Greff Dyrhaug 469 03 716
Spesialsykepleier psykisk helse barn og unge Kristin Steinsrud 915 30 765
Lærer Hans Olav Gundersen 905 68 368
Lærer Edel Trondsen 928 66 204
Omsorgstelefon Korona Jendem skole
Omsorgstelefon Korona Jendem skole
Kontaktpersoner Telefonnummer
Lærer Mona S Andberg 409 24 199
Helsesykepleier Inger Lise M Hammerø 469 03 822
Helsesykepleier Hilde Sylte Lillebakk 476 56 087
Omsorgstelefon Lyngstad og Vevang skoler
Omsorgstelefon Lyngstad og Vevang skoler
Kontakpersoner Telefonnummer
Barneveileder Lena Gjerde 957 35 623
Barnevernspedagog Veronica Anette H Lysø 975 82 053
Omsorgstelefon Sylte og Malme skole
Omsorgstelefon Sylte og Malme skole
Kontakpersoner Telefonnummer
Avd.leder Tine Bergheim 482 62 598
Avd.leder Kirsti Raustøl 415 05 492
Omsorgstelefon Tornes skule
Omsorgstelefon Tornes skule
Kontaktpersoner Telefonnummer
Helsesykepleier Carina Greff Dyrhaug 469 03 716
Rektor Grethe Ingeborgvik 995 49 826