Vaksinering mot korona i Hustadvika kommune

 

Har du ikke tatt 1. vaksinedose enda?

Nå har Norge åpnet opp og de som er vaksinerte kan leve livene sine som normalt. Vaksinerte har langt lavere risiko for å bli smittet, smitte videre og få alvorlig sykdom. Vaksinasjon gjør at at vi kan leve med viruset uten de samme alvorlige konsekvensene.

Vi oppfordrer deg til å ta vaksinen av hensyn til andre også, det er ikke alle som kan ta den på grunn av alvorlig sykdom.

Timebestilling:

Ønsker du å bestille time for vaksinering? Gå inn og bestill time på c19.no eller ring oss på tlf: 712 68 100. Fra midten av september får vi ikke automatisk tilsendt vaksiner lengre, vi må bestille etter behov. Derfor kan det være litt lengre ventetid på å få time til vaksinering.  

Informasjonsvideo - hvordan bestille time på c19.no

Når du har fått time, må du ha på munnbind og ta med utfylt egenerklæringsskjema som leveres ved ankomst.

Her finner du lenke til egenerklæringsskjemaet:

Egenerklæringsskjema ved vaksinering (PDF, 762 kB)

 

Koronavaksinering - Oppfriskingsdose til alle over 65 år

Alle over 65 år får tilbud om ei tredje dose. Den skal tas tidligst 6 måneder etter at du har tatt andre dose. Hustadvika kommune starter med oppfriskningsdose til beboere på sykehjem i uke 44. Deretter, fra uke 45 blir det vaksinering på Vonheim i Malmefjorden for de over 65. Vi starter med de eldste først. Du vil motta en SMS når det er din tur til å bestille time. 

Les mer om oppfriskningsdoser på Folkehelseinstuttet.no

 

Vaksinering av 16- og 17-åringer

I uke 36 vaksinerte vi de som fyller 16 og 17 år i 2021. Er du født i 2004 eller 2005 og ikke har fått mulighet til ta vaksinen? Ta kontakt med oss på tlf: 71268100 så ordner vi en time til deg. 

Anbefalt intervall mellom 1. og 2. dose for 16- og 17-åringer er 12 uker. Tidligere anbefalte regjeringen 8 uker. Derfor flytter vi nå vaksinering av 2. dose for denne aldersgruppen til torsdag 2. desember mellom kl 15.00 og 19.00. Vaksineringen vil foregå på Vonheim i Malmefjorden. 

Vaksinering av barn mellom 12 og 15 år 

Regjeringen har besluttet at 12-15 åringer skal få tilbud om koronavaksine. Barn i denne aldersgruppen vil i første omgang tilbys en dose. Vaksineringen vil skje ute på skolene i uke 37 og 38, her er lenke til informasjonsbrev som er sendt til alle foresatte via skolene.  (PDF, 123 kB)

 

Informasjon om vaksinene og vaksineintervall

Hustadvika kommune vaksinerer med Moderna- og Pfizervaksinen. De er begge mRNA-vaksiner som er bygget på samme teknologi. FHI vurderer disse vaksinetypene som likeverdige og det forventes minst like god beskyttelse av vaksinene gitt i kombinasjon, som når begge doser gis med samme vaksine. FHI sier også at Moderna ser ut til å ha en bedre effekt på Deltavarianten.

Ungdom 16-17 år:
Anbefales 2 doser med Pfizer-vaksine. Det er anbefalt 12 ukers mellomrom mellom dosene. De som har hatt covid-19 anbefales 1 dose koronavaksine.

Ungdom 12-15 år:
Tilbys foreløpig 1 dose med Pfizer-vaksine. 

Over 18 år:
Vaksineintervallet mellom dose 1 og dose 2 for Pfizer er mellom 3 og 12 uker. Vaksineintervallet for Moderna, eller en kombinasjon mellom Moderne og Pfizer, er mellom 4 og 12 uker. Du motta dose 2 i samme kommune som du fikk dose 1 (enkelte unntak som for studenter og vernepliktige).

Moderna-vaksinen har vært brukt lenge i Norge, blant annet på sykehusene og i Oslo kommune. Moderna-vaksinen er nå også godkjent for personer under 18 år, på lik linje med Pfizer-vaksinen. 

Du kan lese mer om vaksinene her:

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/

Tilbud om 3. vaksine til pasienter med alvorlig svekket immunforsvar

Personer med alvorlig svekket immunforsvar får tilbud om en tredje dose mRNA-vaksine mot covid-19. Bakgrunnen er at de har økt risiko for å bli alvorlig syke av covid-19, og lavere effekt av vaksinen, enn friske personer.

Har du fått brev fra din behandlende lege om at du er vurdert å tilhøre en av gruppene som anbefales en tredje dose, ta kontakt med sørviskontoret for å avtale vaksinering mot korona.

Vaksinasjon av gravide

FHI anbefaler at gravide kvinner i Norge får tilbud om vaksine mot covid-19. Det anbefales at gravide får tilbud om 2 doser med Pfizer eller Moderna, og at vaksinering foregår i 2. eller 3. trimester. Gravide som tilhører en risikogruppe for avlorlig forløp av covid-19 kan vaksineres i 1. trimester. Vaksinasjon i svangerskapet vil også beskytte barnet etter fødsel. Se mer informasjon på fhi sine nettsider.  

Bivirkninger:

I forhold til mulige bivirkninger, er disse de samme for begge vaksinetypene. Mest vanlig er smerte på stikkstedet. Hodepine, muskel- og leddsmerter, feber og frysninger er andre mulige bivirkninger. Begge vaksinene gir noe mer uttalte bivirkninger etter andre dose enn etter første dose.

Vi har også opprettet en egen artikkel med spørsmål og svar om vaksinen som du finner her:

Spørsmål og svar om koronavaksinen

 

Antall mottatte vaksiner i Hustadvika
Antall vaksiner mottatt i Hustadvika
UKE ANTALL DOSER
Uke 35 96 Pfizer og 600 Moderna
Uke 34 792 Pfizer og 1800 Moderna
Pfizer er gitt til alle til og med uke 33
Uke 33 642
Uke 32 624
Uke 31 1062
Uke 30 1128
Uke 29 834
Uke 28 504
Uke 27 450
Uke 26 678
Uke 25 798
Uke 24 606
Uke 23 624
Uke 22 780
Uke 21 534
Uke 20 462
Uke 19 438
Uke 18 456
Uke 17 522
Uke 16 348
Uke 15 402
Uke 14 348
Uke 13 204
Uke 12 228
Uke 11 174
Uke 10 254
Uke 9 255
Uke 8 250
Uke 7 174
Uke 6 216
Uke 5 186
Uke 4 120
Uke 3 66
Uke 2 36
Uke 1 60

 

 

Vaksinasjonslokale:

Vaksinering skjer på Bygdahuset Vonheim i Malmefjorden.

Bygdahuset Vonheim

  • er lett tilgjengelig for mange
  • har godt med plass
  • har gode parkeringsmuligheter
  • kommer ikke i konflikt med andre aktiviteter
  • har universelt utformet lokale med inn- og utgang to steder.
  • gir oss ett vaksineringssted i kommunen slik at det er enklere å holde oversikt

Ansvarlige for vaksineringen

Vi har etablert en egen arbeidsgruppe som har ansvar for massevaksineringen.  

Ass kommuneoverlege Espen FinholtDet er også etablert et vaksineringsteam som står for gjennomføringen av de fleste vaksineringene. Dette teamet ledes av assisterende kommuneoverlege Espen Finholt og består ellers av ansatte fra helse og omsorg.

Her finner du mer informasjon om vaksinene:

Kontaktinformasjon

Servicetorget
E-post
Telefon 71 26 81 00
Espen Finholt
Kommuneoverlege 2
E-post
Telefon 71 29 97 20
Petter A Holen
Kommuneoverlege 1
E-post
Mobil 975 81 502
Jan Morten Dale
Kommunalsjef helse og velferd/Beredskapskoordinator
E-post
Telefon 907 56 018