Vaksinering mot korona i Hustadvika kommune

Hustadvika kommune har ansvaret for å vaksinere ALLE innbyggere i kommunene som ønsker slik vaksine. Å ta vaksine er frivillig, men det er en målsetning at så mange som mulig tar vaksinen for å oppnå best mulig effekt i befolkningen.

Mange henvender seg til kommunen med spørsmål om når de kan få vaksinen. Vi oppdaterer informasjonen om vaksinering fortløpende. Vi har også opprettet en egen artikkel med spørsmål og svar om vaksinen som du finner her:

Spørsmål og svar om koronavaksinen

Planlegging av massevaksinering

Vi har etablert en egen arbeidsgruppe som er i gang med å planlegge massevaksinering. Ansvarlig for gjennomføring av vaksineringen i Hustadvika er kommuneoverlege Petter Holen og assisterende kommuneoverlege Espen Finholt.

Klikk for stort bildeAss kommuneoverlege Espen FinholtGruppen har etablert et vaksineringsteam som skal stå for gjennomføringen av de fleste vaksineringene. Dette teamet ledes av assisterende kommuneoverlege Espen Finholt og består ellers av ansatte fra helse og omsorg.

 

Tidsplan for vaksinering

Uke 1:
Hustadvika fikk 50 vaksinedosene denne uka, men vi klarte ihht Folkehelseinstituttet(Fhi) sine anbefalinger å hente ut 60 doser. Vaksineringen startet med beboere på sykehjem og institusjon. Pasientene ved Fræna sjukeheim, Eide sykehjem og Bøtunet er vaksinert. Det var også nok vaksiner til at noen av pasientene ved Farstad omsorgssenter fikk vaksine.

Uke 2:
I uke 2 får vi mest sannsynlig 30 vaksinedoser. Da fortsetter vi med pasienter i våre institusjoner.

Fra uke 2 kan inntil 20 % av vaksinasjonsdosene prioriteres til helsepersonell med pasientkontakt. Assisterende kommuneoverlege Espen Finholt har satt opp en prioritering på i hvilken rekkefølge vårt helsepersonell skal motta vaksine, etter kriterier anbefalt av Fhi.

Uke 3:
Vi har fått 66 doser. Resten av beboerne på Lundhaugen vil motta vaksine denne uka, og alle som er født i 1928 eller tidligere får tilbud om vaksine. 

Uke 4 og fremover:
Gjennomføringen av vaksineringen vil avhenge av hvor mange doser vaksine Hustadvika kommune får tilgang til i tiden fremover.

Hvordan organiserer vi vaksineringen fremover?

Hustadvika kommune følger myndighetenes anbefalinger i henhold til hvem som tilbys vaksine og når de ulike gruppene tilbys vaksine. Listen fra myndighetene kan bli endret om smittesituasjonen endres.

Dette er prioriteringsrekkefølgen pr nå (fhi.no)

Det er ikke mulig å reservere time for vaksinering enda. De som er i de prioriterte gruppene får informasjonsbrev og SMS om når de kan bestille time.

Når det åpnes for vaksinering for alle utenom de prioriterte gruppene, vil kommunen benytte alle relevante kanaler for å nå ut til våre innbyggere med informasjon om dette..

Vaksinasjonslokaler og pasientflyt

Det er faglige og organisatoriske vurderinger til grunn for å konkludere med at vaksinering i all hovedsak skal gjennomføres på ett sted i kommunen. Av sentrale momenter inngår;

  • Legekontorene bør ikke benyttes da de skal ivareta sine ordinære oppgaver
  • Å stenge ned kommunale gymsaler eller andre idrettsanlegg for vaksineringsformål vil påvirke annen aktivitet unødvendig negativt
  • Oppbevaring og distribusjon av tilgjengelige vaksinering må skje så sikkert som mulig
  • Vaksineringen må gjennomføres så raskt og effektivt som tilgang til vaksinedoser tillater
  • Valgt lokale må på innfri krav om universell utforming, god mulighet for å ivareta smittevern, parkering og annen logistikk på en best mulig måte

Vi har derfor besluttet at vaksinering vil i all hovedsak foregå på Bygdahuset Vonheim i Malmefjorden.

Bygdahuset Vonheim er

  • Lett tilgjengelig for mange
  • Godt med plass
  • Gode parkeringsmuligheter
  • Kommer ikke i konflikt med andre aktiviteter
  • Lokalene er universelt utformet med inn- og utgang to steder.

Når flere vaksiner blir godkjent kan det bli utfordrende å gjennomføre vaksinering på mindre legesenter. Det er strenge krav til smittevern og transport/oppbevaring av vaksiner. Om vaksineringen deles opp på flere lokasjoner blir det utfordrende å ha fullstendig oversikt over alle som til enhver tid bor og oppholder seg i kommunen og hvem som har fått 1 eller 2 injeksjoner.

Her finner du mer informasjon om vaksinen:

Kontaktinformasjon

Petter A Holen
Kommuneoverlege 1
E-post
Mobil 975 81 502
Espen Finholt
Kommuneoverlege 2
E-post
Telefon 71 29 97 20
Jan Morten Dale
Kommunalsjef helse og velferd/Beredskapskoordinator
E-post
Mobil 907 56 018