Karantene og opphold i Hustadvika kommune

Dersom du planlegger å reise fra Sør-Norge til Hustadvika, trenger du ikke å sitte i hjemmekarantene når du ankommer Hustadvika. Det lokale vedtaket om hjemmekarantene blir ikke videreført etter fredag 27. mars. Har du kommet fra Sør-Norge til Hustadvika i løpet av de siste 14 dagene, kan du dermed avbryte karantenen.

En lokal karantenebestemmelse ble innført 13. mars for å forsinke spredningen av koronaviruset i Hustadvika. Nå velger vi å ikke videreføre det lokale vedtaket. Dermed er det de nasjonale bestemmelsene du skal forholde deg til.

Reis minst mulig!

Nasjonale helsemyndigheter oppfordrer oss til å reise minst mulig. Du skal blant annet unngå alle reiser som ikke strengt tatt er nødvendige, unngå offentlig transport om du kan, samt andre steder hvor du lett kommer nær andre. Det er også et nasjonalt forbud mot å overnatte på fritidseiendom utenfor egen kommune. Les mer om hytteforbudet her.

Andre karanteneregler kan gjelde for deg

Forutsetningene for å unngå eller avbryte hjemmekarantenen, er du føler deg helt frisk. Dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon (for eksempel hoste, feber, tungpustethet) skal du holde deg hjemme til en dag etter at du har blitt frisk. Har du vært på utenlandsreise de siste 14 dagene, eller hatt nærkontakt med noen som har fått påvist Covid-19, skal du fortsatt være i hjemmekarantene. Les mer om reglene for hjemmekarantene og hjemmeisolering på helsenorge.no

I et rundskriv opplyser Riksadvokaten at normalstraffen for brudd på hjemmekarantene og isolasjon normalt skal straffes med 20.000 kroner i bot. Den subsidiære straffen er fengsel i 15 dager.

 - Pålegget til politiet og påtalemyndigheten er at de må behandle slike lovbrudd med det alvor og den prioritet situasjonen krever. Riksadvokaten understreker at formålet med de reaktive tiltakene er å bidra til redusert smitterisiko og smittetakt, skriver Riksadvokaten på sitt nettsted.(NTB)

Hold avstand!

Alle skal holde mer avstand enn vanlig. I det offentlige rom bør vi holde minst én meters avstand til andre mennesker. Når vi er ute, bør vi ikke være mer enn fem personer i samme gruppe. Det gjelder ikke dem som er i familie eller i samme husstand.Les mer om rådene for å holde avstand på FHI.no .

Se vår samleside om koronaviruset