Informasjon til reisende

I kommuner som opplever større smitteutbrudd er det innført strenge lokale tiltak som går ut over de nasjonale anbefalingene.

Det er viktig å sette seg inn i gjeldende tiltak og forholde seg til disse i den kommunen du oppholder deg i. Kommer du fra en kommune med høyt smittenivå og strenge lokale tiltak må du forholde deg til disse tiltakene også når du oppholder deg i andre kommuner enn hjemkommunen din.

Hustadvika kommune forholder seg til de nasjonale retningslinjene og har ikke innført strengere lokale tiltak slik situasjonen er nå. 

Reiser

Karantene

• Mange må i karantene når de reiser inn i Norge. Gjelder dette deg? Oversikten finner du på helsenorge.no/coronavirus