Informasjon til reisende

Fra 21. mai frarådes det ikke lengre å reise innenlands. 

Men i kommuner som opplever større smitteutbrudd er det i perioder innført strengere lokale tiltak som går ut over de nasjonale anbefalingene.

Det er viktig å sette seg inn i gjeldende tiltak og forholde seg til disse i den kommunen du oppholder deg i. Kommer du fra en kommune med høyt smittenivå og strenge lokale tiltak må du forholde deg til disse tiltakene også når du oppholder deg i andre kommuner enn hjemkommunen din.

Hustadvika kommune forholder seg til de nasjonale retningslinjene og har ikke innført strengere lokale tiltak slik situasjonen er på nåværende tidspunkt. 

Reiser

Karantene