Informasjon til hytteeiere i Hustadvika

Regjeringen har innført forbud mot å overnatte på fritidseiendom utenfor egen kommune. 

Unntak

  • Regjeringen gir unntak dersom du er i karantene fordi du deler husstand med en som er bekreftet smittet av korona. Da kan du og andre friske familiemedlemmer overnatte på hytta så lenge den smittede er i isolasjon. Den smittede skal bli hjemme.
  • Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn for å avverge store materielle skader tillates, men regjeringen oppfordrer deg til å engasjere lokalt bosatte personer til å utføre slikt arbeid.
     

Kommunen kan ikke gi dispensasjon

Hustadvika kommune kan ikke gi deg dispensasjon mot regjeringens hytteforbud.
Du bør derfor ikke ta kontakt med oss for å be om unntak fra det nasjonale vedtaket.
 

Er du innbygger i Hustadvika og har hytte i egen kommune?

Da er du ikke omfattet av det nasjonale forbudet. Dersom du ikke er i hjemmekarantene kan du reise på hytta for å måke snø, passe eiendommen, hogge ved og lignende. Hytta bør være tilgjengelig for alminnelig motorferdsel, og vi oppfordrer deg sterkt til at du ikke overnatter. Dette er en oppfordring til dere som er hytteeiere, og ikke et vedtak. Det har derfor ingen hensikt å kontakte oss for å få dispensasjon/unntak.

Les mer om regjeringens hytteforbud på regjeringen.no

Jfr forskrift om karantene, isoloasjon og forbud mot opphold på fritdseiendommer mv i anledning utbrudd av Covid -19

Her er Hustadvika kommune sin regler om opphold og karantene.