Informasjon fra NAV til arbeidsgivere i Romsdal

Informasjon som gjelder permitteringer/oppsigelser
 

NAV opplever stor pågang fra arbeidsgivere som trenger bistand og veiledning for å sikre at varsel om permitteringer eller oppsigelser gjøres på en god måte. Her kommer noen råd, tips og anbefalinger som kan bidra til en god prosess for både arbeidsgiver og berørte ansatte.

Les digital informasjon først
 

Vi oppfordrer alle arbeidsgivere til å holde seg oppdatert på nav.no.

Viktige lenker:


Varsel om permitteringer skal meldes til NAV
 

Skjema NAV 76-08.03 skal sendes på e-post til  NAV More og Romsdal
Send kopi til roger.vorpenes@nav.no 
 

Informasjon og råd til ansatte som permitteres
 

Ansatte med permitteringsvarsel finner oppdatert informasjon på nav.no. De skal ikke henvende seg til sitt lokale NAV-kontor.
 
Vi anbefaler deg som arbeidsgiver å informere den permitterte om at han eller hun må registrere seg som arbeidssøker og søke om dagpenger. Nødvendig dokumentasjon som arbeidstakere som blir permittert må sende inn kommer frem på siden vedlegg når du søker dagpenger.
 
Det er viktig at arbeidsgivere sørger for at berørte ansatte får den nødvendige dokumentasjonen fra arbeidsgiver slik at NAV får til en smidig behandling av søknader om dagpenger.
 
NAV har løpende kontakt med Arbeids- og sosialdepartementet om midlertidige regelverksendringer og andre tiltak som kan avlaste situasjonen, og vi vurderer fortløpende mulighetene for å gjøre forenklinger i saksbehandlingen.
 
Det kan skje endringer på kort varsel som følge av regjeringens arbeid med tiltakspakken for korona-situasjonen. Informasjonen vil oppdateres fortløpende på nav.no, og dette er derfor den beste kilden til oppdatert informasjon.
 

Trenger du som arbeidsgiver veiledning ut over dette?
 

Ring eller send SMS til:
958 34 062/930 89 701/452 43 542