Mestringsverktøy for deg som sliter

Er livet i overkant utfordrende nå i situasjonen vi er i med koronaviruset?

Her er et godt mestringsverktøy til deg: https://assistertselvhjelp.no/korona

Frykt er en av de mest ubehagelige følelsene vi har, men måten du tenker om det som skjer, er avgjørende for hvor mye du vil la angsten påvirke deg. Kanskje det finnes andre måter å tenke på, som fungerer bedre?

I verktøyet kan du også lese litt om hvordan du kan forholde deg til dine nærmeste, og om responser som typisk oppstår som følge av langvarig isolasjon.