Informasjon fra hjemmetjenesten og Mestringsenheten

På grunn av den pågående koronapandemien må vi gjøre det vi kan for å hindre smittespredning i kommunen. Forskjellig arbeid som utføres i hjemmet er en risikofaktor for smittespredning, og vi som jobber ute ser på ulike tiltak for å minske dette. Dette gjelder Hjemmetjenesten, Mestringsenheten og andre tjenester i hjemmet fra kommunen.

For å beskytte våre sårbare brukere mot smitte, kan det være en fordel at dere har minst mulig fysiske besøk av oss i denne perioden. Tiltak kan være at antall besøk reduseres for en periode, og at noen besøk kan erstattes med telefonkontakt eller tiltak innen velferdsteknologi. Vi er veldig takknemlig om pårørende kan hjelpe til med dette.

Hustadvika kommune er opptatt av å ivareta våre brukere på beste mulig måte, også gjennom denne pandemien. Det er viktig at vi følger de nasjonale rådene som har kommet. Dersom alle gjør det vi kan for å hindre smittespredning, håper vi at vi snart kan arbeide ut fra normale tilstander igjen.

Dersom bruker, pårørende eller andre som har vært innom bruker har fått påvist Korona-smitte, må Mestringsenheten eller Hjemmetjenesten varsles umiddelbart.

Ved spørsmål så ta gjerne kontakt med de dere mottar tjenester fra.

Mestringsenheten - 926 84 205

Hjemmesykepleien vakttelefon - 915 10 522

Praktisk bistand - 481 82 986

 

Med vennlig hilsen

Hege Strand                           Anders Høe

Enhetsleder                           Enhetsleder

Hjemmetjenesten                 Mestringsenheten