Besøk på helseinstitusjonene

Alle restriksjoner er nå opphevet. Velkommen til oss, men hold deg hjemme dersom du er syk eller definert som nærkontakt!

Ta kontakt med oss så raskt som mulig om du blir syk i løpet av de første dagene etter besøk ved våre institusjoner og omsorgssenter. Dette for at vi kan fange opp mulig smitte på et tidlig tidspunkt.

Endringer i besøksrutiner kan skje raskt, da det blir gjort vurderinger av smitterisiko fortløpende.