Besøk på helseinstitusjonene

Hustadvika kommune sine institusjoner og omsorgssenter ønsker fortrinnsvis at besøk av pårørende skjer utendørs. Dersom beboeren ikke kan besøkes utendørs kan det vurderes innendørs besøk. 

Disse retningslinjene må følges ved utendørs besøk:

 • Beboere og besøkende MÅ være uten symptomer og kan ikke ha hatt nærkontakt med andre smittede.
 • Besøkende må på forhånd avtale med institusjonen/omsorgssenteret om tidspunkt for besøket
 • Besøkende skal utføre håndhygiene før de kommer og det skal holdes minst 1 meters avstand (dvs ikke ta på eller klemme beboere)
 • For at kravet om avstand kan overholdes tillater vi bare inntil 2 besøkende pr. beboer
 • Besøket skal foregå på uteområder der det er bord og stoler
 • Hvert besøk avgrenses til en time, og det er ikke mulig å ta med kaffe eller noe spiselig
 • Vi tar smittevern på alvor - bord, stoler og overflater blir vasket og desinfisert etter hvert besøk
 • Alle besøk blir protokollført slik at vi har mulighet til gjennomføre smittesporing dersom det blir nødvendig

Disse retningslinjene må følges ved innendørs besøk:

 • Besøk innendørs gjøres på beboers eget rom/eller besøksrom med lukket dør.
 • En ansatt tar imot besøkende ved ankomst utendørs, og viser deg/dere direkte inn på beboers rom/leilighet/besøksrom. Det bør vurderes om en ansatt er tilstede under hele besøket, for å sikre at alle:
  • Besøkende utfører håndhygiene når de går inn i institusjonen.
  • Holder minst 1 meters avstand til beboere og ansatte i institusjonen.
  • Går direkte til og fra besøksrommet og ikke oppholder seg i fellesarealer.
 • Kun 2 personer kan være på besøk samtidig, for å kunne overholde 1 meters avstand.
 • Hvert besøk avgrenses til en time.
 • Vi anbefaler ingen nærkontakt, klemming eller berøring.
 • Det føres protokoll over besøkende og dato for besøket.
 • Vi anbefaler ikke å ta med mat eller drikke.
 • Etter hvert besøk skal kontaktpunkter som dørhåndtak o.l. rengjøres med vanlige rengjøringsmidler, eller desinfiseres med alkoholbasert desinfeksjonsmiddel.

Pårørende som har luftveissymptomer, mistenkes for/har bekreftet covid-19, eller har vært i nærkontakt med andre syke, skal ikke komme på besøk.

Besøkende eller andre som har vært på utenlandsreise siste 10 dager kan som hovedregel ikke komme på besøk før 10 dager etter hjemkomst. Om vedkommende blir testet for covid-19, skal vedkommende ikke komme på besøk før negativt prøvesvar foreligger.

Pårørende må være oppmerksom på at de selv, gjennom besøk, kan bli smitteeksponert og at de må følge kravene om smittevern som gjelder. Dette gjelder både før, under og etter besøk. Opplæring i smittevernsrutiner kan måtte påregnes. Dersom pårørende får symptomer på Covid-19 og testes for dette, de opplyse om at de har vært på besøk på den aktuelle institusjonen/omsorgssenteret.

Når en beboer ligger for døden/eller blir akutt syk, gjøres det egne avtaler for besøk på hver enkelt institusjon/omsorgssenter. Kun ved helt spesielle smittevernutfordringer kan en nedlegge forbud mot samvær med en døende beboer.

Ordningen gjelder for beboere på disse stedene:

Farstad omsorgssenter, Lundhaugen omsorgssenter, Bøtunet omsorgssenter, Fræna sjukeheim og omsorgssenter, Auretunet omsorgssenter og Eide sykehjem. 

For å avtale tidspunkt for besøk ta direkte kontakt med institusjonen eller omsorgssenteret. 

 

Vi håper på et fortsatt godt samarbeid med dere som er pårørende. Vi gjør vårt beste for at besøket skal bli trygt og godt for alle parter.