Henting av hurtigtester

Regjeringen gjorde 14.01.2022 endringer i strategien om testing, isolering, sporing og karantene (TISK). Smittekarantene endres til mer bruk av selvtesting, og den enkelte sørger for å varsle sine nærkontakter ved positiv test.

Kommunen deler ut gratis selvtester følgende steder:

 

Eide:

Ved Familiens hus kan tester hentes mellom kl 08.15 og 15.30 mandag til fredag.

Elnesvågen:

Ved Servicetorget på rådhuset i Elnesvågen kan tester hentes mellom kl 09.00 og 14.00 mandag til fredag.

Det er også mulig å hente tester på teststasjonen som tidligere,  mellom kl 13.00 og 14.00 mandag til fredag. 

Tester skal kun hentes ved behov.  Vi har ikke god nok tilgang på hurtigtester til at tester hentes for å ha et lager hjemme for mulig fremtidig behov. 

Bedrifter som skal gjennomføre systematisk testing på arbeidsplassen, må selv skaffe hurtigtester. Kommunen deler ikke ut tester til dette formålet.  

Dersom du har symptomer på sykdom, er det fint om noen som er friske kan hente hurtigtester på vegne av deg. Dersom det ikke er mulig må du ha på munnbind og sørge for godt smittevern.