Dagsenter for eldre

Dagsenter er ett tilbud til personer som bor hjemme.

Målsetting med dagsentertilbud er å forebygge, styrke og vedlikeholde en livssituasjon, samt fremme sosial trygghet og bidra til en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre.

Søk plass på dagsenter
 

 

Hva får du?

  • Plass fra én til fire hverdager i uka. Hvor ofte du kan være på dagsenteret avhenger av dine ønsker og behov samt åpningstid og kapasitet ved de ulike dagsentrene 
  • tilbud om formiddagsmat og middag
  • ernæringsveiledning
  • aktivitets- og kulturtilbud
  • tilbud om opptrening

Transport blir organisert fra kommunen. Alle som har behov for det blir hentet og kjørt hjem av drosje.

Oversikt over dagsenter i kommunen
Dagsenter
Solstuå - Fræna sjukeheim og omsorgssenter i Elnesvågen
Hagekroken - Lundhaugen omsorgssenter i Bud
Kaffistova - Farstad omsorgssenter på Farstad
Auretunet omsorgssenter - Aureosen
Dagsenter for eldre - Eide sykehjem

 

Krav til søker

  • du bor hjemme
  • har vanskeligheter med å komme deg ut av huset på egenhånd
  • har ønsker og behov for å møte andre mennesker

Hva koster det?


Dagsentertjenesten er en betalingstjeneste, og du betaler en fastsatt pris pr dag. Du betaler en egenandel for transport til og fra dagsenteret.

Ved kommunen behandling av budsjettet hvert år blir satsene justert. Informasjon om endringer i satsene vil bli lagt ut på kommunes hjemmeside når disse foreligger mot slutten av året.

Søknadsfrist

Det er ikke søknadsfrist. Søknader behandles fortløpende.

Hva skjer videre?

Ved mottatt søknad om dagsenter vil saksbehandler ved forvaltningskontoret for helse- og omsorgstjenester ta kontakt med deg. Det kan bli avtalt ett hjemmebesøk for kartlegging av hjemmesituasjonen samt dine ressurser og bistandsbehov om dette vurderes som nødvendig. 

Kontaktinformasjon

Vakttelefon Forvaltningskontoret
Telefon 71 26 81 03

Telefonen er stengt mellom kl. 11:30 - 12:00 grunnet lunsjavvikling.

Åpningstider

Mandag - fredag:
09.00-14.30

Sentralbord:
Åpent 09.00-15.00 hele året

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen