Søk om psykisk helsehjelp

Ta kontakt med Mestringsenheten dersom du har behov for psykisk helsehjelp. Du trenger ikke henvising fra lege. Du kan selv ta kontakt med oss, eller noen andre kan gjøre det for deg. Tjenesten er gratis.

Bruk dette skjemaet for å søke om psykisk helsehjelp og rusproblematikk. (PDF, 130 kB)

Ved lettere til moderat angst, depresjon, søvnproblematikk trenger du ikke søke. Da kan du ta direkte kontakt med oss. For mer informasjon se:

Mer om tilbudet "rask psykisk helsehjelp" finner du her. 

Kontaktinformasjon

Anders Høe
Enhetsleder Mestringsenheten
E-post
Mobil 926 84 205