Akutt psykisk helsehjelp

Dersom du trenger øyeblikkelig hjelp ta kontakt med din fastlege eller legevakt. Dette gjelder også om du går med tanker om å ta ditt eget liv. Legevakt i ordinær arbeidstid er din fastlege. 

Hustadvika kommune kjøper også kommunale akutte døgnplasser av Molde kommune. Dette er tilbud i forhold til behov for akutt psykisk helsehjelp, der det hverken er hensiktsmessig med innleggelse i spesialisthelsetjenesten eller hjemsendelse. 

Hvordan få hjelp?        

Ta kontakt med din fastlege eller legevakt.

I tillegg har DPS Molde på Knausen senteret et Ambulant psykiatrisk akutteam, som yter rask, tidsavgrenset hjelp og skal bistå pasienter, pårørende og andre i håndtering av akutte psykiatriske saker. Der trenger du ikke lege henvisning. Det vil si at alle som er berørt av akutte psykiske helseproblem/krise kan ta direkte kontakt med ambulant akutteam.

Ambulant akutteam har åpent 08.30 - 21.30 mandag til fredag og har telefon 992 14 099.

Kontaktinformasjon

Fræna Legekontor
Resepsjon
E-post
Telefon 71 26 82 00

Telefontid:
Kl 09.30-12.30 
Kl 13.30-14.30
Hjemmeside Fræna legekontor.

Torget legekontor
E-post
Telefon 71 26 82 00

Telefontid:
Kl 09.30-12.30 
Kl 13.30-14.30

Eide legesenter
Telefon 71 29 97 20
Ambulerende akutteam psykisk helse
Telefon 99 21 40 99