Holalia/Hestehovveien 14

Holalia/ Hestehovveien 14 ligger sentralt til i tettbebygd strøk i Elnesvågen

· For personer med utviklingshemming

· Har 9 leiligheter

· Yter i tillegg tjenester til innbyggere i egen-eid bolig

Kontaktinformasjon

Monica Sortehaug
Enhetsleder Holalia og Hestehovvegen 14 bofellesskap
E-post
Telefon 71 26 24 22
Mobil 990 48 657