Holalia/Hestehovveien 14

Holalia/ Hestehovveien 14 ligger sentralt til i tettbebygd strøk i Elnesvågen

· For personer med utviklingshemming

· Har 9 leiligheter

· Yter i tillegg tjenester til innbyggere i egen-eid bolig