Holalia/Hestehovveien 14

Holalia/ Hestehovveien 14 ligger sentralt til i tettbebygd strøk i Elnesvågen

· For personer med utviklingshemming

· Har 9 leiligheter

· Yter i tillegg tjenester til innbyggere i egen-eid bolig

Kontaktinformasjon

Monica Sortehaug
Enhetsleder Holalia, Dalelia og Hestehovvegen 14 og 38 bofellesskap
E-post
Telefon 99 04 86 57
Hestehovvegen 14
Hestehovvegen 14, 6440 Elnesvågen
Telefon 97 95 67 60
Holalia
Holalia 1A, 6440 Elnesvågen
Telefon 97 04 09 42