Hverdagsrehabilitering

Hverdagen består av mange aktiviteter som vi tar som en selvfølge. Når dette blir vanskelig, kan hverdagsrehabilitering være noe for deg.     

Hva er hverdagsrehabilitering?

Tjenesten hverdagsrehabilitering er en tidsavgrenset tjeneste der opptrening i daglige gjøremål foregår i ditt hjem og nærmiljø

De aller fleste ønsker å bo hjemme og klare seg selv så lenge som mulig. Hverdagsrehabiliteringsteamet ønsker å bidra til at du kan mestre eget liv, og fortsette med det som er viktig for deg.

 • Etter sykdom eller skade er det viktig å sette seg mål for vegen videre.
 • Målene tar utgangspunkt i hva som er viktig for deg å mestre i hverdagen.
 • Vi kommer hjem til deg i en periode på fire uker, med mulighet for forlengelse.
 • Hjemmebesøkene er tilpasset dine behov.

Hva forventer vi av deg?

 • Du må være motivert til å gjøre en innsats.
 • Du ønsker å sette deg mål for å mestre hverdagen igjen.

Hverdagsrehabiliteringen passer for deg som:

 • Er over 18 år og bor i eget hjem.
 • Ønsker å være aktiv i hverdagen.
 • Er motivert for å klare deg selv.
 • Opplever hverdagen som utfordrende.

Hverdagsrehabiliteringen i Hustadvika kommune

Vi er et team bestående av fysioterapeut, sykepleier, ergoterapeut og hjemmetrener. Vi ønsker å hjelpe deg med å nå dine mål, og starter alltid med en uforpliktende samtale.

 Er dette noe for deg?

Ta gjerne kontakt med oss. Hverdagsrehabilitering er gratis.

Eksempel på hva personer trener på i hverdagsrehabiliteringsteamet

 • Trene på å bli trygg i eget hjem og bli trygg på å utføre hverdagslige aktiviteter.
 • Gjenoppta rutinemessige aktiviteter som personer opplever som viktige i livet sitt.
 • Personer blir kjent med kroppen sin på ny. Hva tåler den og hvor sterk er den, etter lengre tid med passivitet, skade eller sykdom.
 • Sette i gang endringsprosesser der fokuset er hverdagsmestring, hos mennesker som har blitt passiv eller utrygg etter sykdom eller skade.
 • Eksempler på aktiviteter det trenes på er: gjenoppta faste og rutinemessige turer i nærmiljøet, lage middag selv i stedet for å kjøpe, mestre å dusje selvstendig uten hjelp, bli trygg i å gå i trappen i huset med mer.

Kontaktinformasjon

Astrid Benedicte Karlsnes
Leder hverdagsrehabiliteringsteamet
E-post
Telefon 476 38 113
Vakttelefon Forvaltningskontoret
Telefon 71 26 81 03

Telefonen er stengt mellom kl. 11:30 - 12:00 grunnet lunsjavvikling.

Servicetorget
E-post
Telefon 71 26 81 00

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:30

Sentralbord:
Åpent 09:00-15:00 
Telefon: 712 68 100