Offentlige tannklinikker i Hustadvika

Vi gir gratis tannhelsetjenester til barn og ungdom 0-18 år, psykisk utviklingshemmede, eldre og uføre i institusjon og hjemmesykepleie.

I tillegg får 19-20 åringer tilbud om undersøkelse og tannbehandling til 25% av offentlige takster. Vi gir også tilbud om undersøkelse og tannbehandling for innsatte i fengsel og personer i kommunal og statlig rusomsorg. Klinikkene gir også tilbud til voksne betalende pasienter ved kapasitet. 

Distriktstannklinikken i Elnesvågen er lokalisert i samme bygg som Fræna legekontor, Sentervegen 123 6440 Elnesvågen. Distriktstannklinikken på Eide er lokalisert i Myravgn 19, 6490 Eide.

Mer om offentlig tannhelsetjeneste finner du på Møre og Romsdal fylkeskommune sine hjemmesider her. 

Kontaktinformasjon

Distriktstannklinikken i Elnesvågen
Offentlig tannhelsetjeneste
E-post
Telefon 71 28 46 10
Eide tannklinikk
Telefon 71 28 46 60

Adresse

6440 Elnesvågen