Folkehelsekoordinator

Folkehelsekoordinatoren arbeider både med forankring av folkehelsearbeidet i kommunen og til dels med konkrete tiltak, koordinerer, legge til rette og initierer innsats, og bidrar til kartlegging av helsetilstanden i befolkningen.

Dette gjøres i samarbeid med kommunelegen og miljøkoordinator.

Det kreves tiltak på tvers av sektorer for å skape gode oppvekst- og levevilkår, samt for å utvikle et samfunn som legger til rette for sunne levevaner, fremmer fellesskap, trygghet, inkludering og deltakelse. Derfor må det samarbeides bredt med f.eks. alle kommunale etater, videregående skole, NAV, politi og frivillige organisasjoner.

Ta gjerne kontakt med folkehelsekoordinator hvis du har spørsmål. 

Kontaktinformasjon

Ellen Marie Krakeli
Folkehelserådgiver
E-post
Telefon 979 84 232