Overgrepsmottaket

Seksuelle overgrep er straffbart, og det er en alvorlig krenkelse av din person.

Overgrepsmottaket finner du på Molde sykehus, lokalisert på akuttmottaket. Tilbudet er døgnåpent og gratis. Alle ved mottaket har taushetsplikt.

Andre du kan kontakte for å få hjelp og råd:

 

Overgrepsmottaket Molde sykehus
Avdeling Telefonnummer E-post
Nordmøre og Romsdal politikammer 02800
Politiets støttesenter for kriminalitetsutsatte 404 46 518 (ikke SMS) stottesenter.moreogromsdal@politiet.no
Krisesenter for Molde og omegn 71 25 66 66 post@krisesenteretmolde.no
Senter mot Incest og Seksuelle overgrep, Møre og Romsdal 71 11 51 55 smiso@smiso-mr.no
Psykiatrisk poliklinikk 71 22 29 00