Kommuneplan og planstrategi

Kommuneplanen

Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel, arealdel og en handlingsdel.

Kommuneplanen skal være Hustadvika sin strategi for å møte fremtidens utfordringer og er kommunens overordnede politiske styringsdokument. Dokumentet skal være en langsiktig plan som beskriver hvordan vi ønsker å ha det i kommunen om 10-12 år. Den er retningsgivende for utviklingen av kommunen vår, og er førende for kommunens mer detaljerte planer og budsjetter.

Samfunnsutvikling er et fellesprosjekt. Kommunen er bare en av mange aktører som arbeider for å utvikle kommunen og regionen. Kommuneplanen er derfor viktig for oss alle.

 

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel for Hustadvika kommune 2020-2032 er Hustadvika-samfunnets første felles, overordnede og helhetlige plan. Kommunens virksomhet skal styres etter de prioriterte innsatsområdene i denne planen.

Kommuneplanen har seks gjennomgående hensyn: folkehelse, klima og miljø, areal, likeverd, innovasjon og beredskap. Dette er temaer som går på tvers av de enkelte tjeneste- og utviklingsområdene, og er sentrale for
kommunens utvikling. De gjennomgående temaene påvirker og påvirkes av prioriteringer og må tas hensyn til i all planlegging.

Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i kommunestyret 17. september 2020 (PS 70/2020) og du finner den i sin helhet her:

Kommuneplanens samfunnsdel for Hustadvika kommune 2020-2032 (PDF, 588 kB)

Kommunal planstrategi

Kommunal planstrategi er et verktøy for nytt kommunestyre til å drøfte og prioritere behovet for planoppgaver på overordna nivå i kommunestyreperioden (plan- og bygningsloven § 10-1).

Planstrategien skal omfatte en drøfting av kommunens planbehov knyttet til strategiske valg for utvikling av kommunesamfunnet. Forenklet kan planstrategien kalles for en «plan for planleggingen».

Her finner du vedtatt planstrategi for Hustadvika kommune (PDF, 2 MB)

Kontaktinformasjon

Linn Eidem Myrstad
Kommuneplanlegger
E-post
Mobil 900 16 385

Åpningstider

Mandag - fredag:
09.00-14.30

Sentralbord:
Åpent 09.00-15.00 hele året

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen