Kjøpe tilleggsareal fra kommunen

Dersom du ønsker å kjøpe tilleggsareal til tomten din av kommunen, ønsker vi at du tar kontakt med oss skriftlig via brev eller e-post.

Legg gjerne med en kartskisse der du markerer området du ønsker å kjøpe. Vi vurderer hver enkelt henvendelse for seg.

Dersom arealet du ønsker å kjøpe er uregulert, skal prisen pr kvadratmeter reflektere prisnivået i området. Salgspris på regulert grunn er opprinnelig fastsatt pris, justert årlig med KPI.

I særskilte tilfeller innhenter kommunen takst på eiendommen og da blir denne utgangspunkt for vårt prisforlangende. 

Kontaktinformasjon

Tormod Borge Skundberg
Enhetsleder bygg og eiendom
E-post
Telefon 901 09 699

Åpningstider

Mandag - fredag:
09.00-14.30

Sentralbord:
Åpent 09.00-15.00 hele året

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen