Kjøpe kommunal næringstomt

Ønsker du å starte en bedrift i Hustadvika kommune kan vi by på en rekke ulike, offentlige næringsareal.

I kartlenken under kan du zoome deg inn på områdene du er interessert i. Reguleringsplanene er lagt på som ekstra kartlag slik at du ser hvilke områder som er regulert til næring/indusri.

SE STORT KART

Næringsarealene er tilpasset ulik form for næringsaktivitet på forskjellige steder i kommunen. Har du behov for industritomt eller forretningstomt, tilgang til kai eller gode havner, eller er det kanskje avstand til flyplass som teller.

Vi regner med at i et av kommunen sine mange forretnings- og industriområde vil du finne noe som passer for deg.

Om du er interessert i tilgjengelig areal tar du kontakt med kommunens næringskonsulent.

Tildeling av tomter vil i kurante saker bli avgjort av administrasjonen. Dersom saken vurderes som ukurant skal saken legges frem for formannskapet. 

Kontaktinformasjon

Geir Tore Vestad
Næringskonsulent
E-post
Mobil 928 38 783

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen