Kjøpe kommunal boligtomt

Om du ønsker å kjøpe en kommunal boligtomt må du gjennom følgende punkt:

 1. Sett deg opp på tomtesøkerlisten
   
 2. Du får tildelt en boligtomt
   
 3. Du overtar eierskapet for boligtomten

Husk å sette deg inn i våre retningslinjer for tildeling av tomt.

Under er nærmere beskrivelse og regler for punktene beskrevet over.

 

1. Tomtesøkerliste

Det er en felles tomtesøkerliste for boligtomter i alle kommunale boligfelt i Fræna kommune. Kostnad for å stå på tomtesøkerlista er kr 300 pr år.

Slik går du frem:

 • Fyll ut søknadskjema for å stå på tomtesøkerlisten.
 • Når skjema er mottatt blir det sendt ut en faktura på kr. 300,-
 • Når betaling er registrert blir du oppført på listen med ansiennitet fra dagen du tegnet deg på listen.

Regler for tomtesøkerlisten:

 • Du må være fylt 18 år for å sette deg på tomtesøkerlisten.
 • Bare en av ektefellene/samboeren kan stå på listen.
 • Plassen eller ansiennitet på tomtesøkerlista kan ikke overdras til andre.
 • Når du har fått tildelt tomt blir du fjernet fra tomtesøkerlisten. Om du ønsker en ny tomt må nytt søknadskjema fylles ut.
 • En ny faktura vil bli sendt ut 2. Januar hvert år. Om man ikke betaler innen 14 dager fra dato på andre gangs varsel, vil du bli strøket fra listen og miste din opptjente ansiennitet.
   

2. Tildeling av boligtomt

Når et felt er ferdig opparbeidet blir dette kunngjort i Romsdals Budstikke og på kommunens hjemmeside. Alle på tomtesøkerlista vil motta et brev om dette. Om du er interessert i en tomt i boligfeltet kan du

 • sette opp ønske om tomt i prioritert rekkefølge
   
 • om du blir tildelt en tomt mottar du et tildelingsbrev. Dette brevet må besvares innen 2 uker.
  tildeling av tomter skjer etter ansiennitet (kan unntaksvis gjøres på sosialt grunnlag).
   
 • om du besvarer tildelingsbrevet vil du motta en faktura på tomten.

Uansett om du ikke svarer på søknadsbrevet eller tildelingsbrevet vil du fortsatt være oppført på tomtesøkerlisten.

3. Overta eierskap for boligtomten

Halvparten av prisen til tomten skal betales innen 2 måneder. Etter 4 måneder skal tomten være fullt betalt. Fristen regnes fra du fikk tildelt tomten.

Når tomta er betalt utsteder vi skjøte på eiendommen. 

Vi kan sende skjøte til din bankforbindelse, der banken betaler tomta til oss og sørger for tinglysing av skjøtet.

Du skal ha startet med opparbeidelse av tomt/bygning innen 1 år etter tildeling. Visst ikke skal tomten skjøtes tilbake til kommunen.

Les mer om våre retningslinjer for tildeling av tomt.

Åpningstider

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen