Søke med hjelp av fagfolk

Enkelte ting kan du ikke søke om selv. Du må søke hjelp fra fagfolk (ansvarlig søker).

Om du må søke hjelp av fagfolk blir din rolle i byggesaken å være tiltakshaver. Det innebærer at du eier tiltaket, men at fagfolk må fylle ut søknaden for deg.

Prosjektering og utførelse overlates også til fagfolk, som du må engasjere og inngå avtaler med. Ansvarlig søker er din representant overfor kommunen.

Slik får foretaket ansvarsrett

Etter at kommunen har gitt en eventuell tillatelse til tiltaket, kan foretakene erklære ansvarsrett for tiltaket. Da må foretaket sende en erklæring til kommunen om at det påtar seg det juridiske og offentligrettslige ansvaret for byggesaken.

Med erklæringen bekrefter foretaket også at det har den nødvendige faglige kompetansen for å kunne utføre arbeidet på en forsvarlig måte.

Erklæringen skal sendes inn før arbeidet starter, men arbeidet kan starte umiddelbart etter at erklæringen er sendt.

Direktoratet for byggkvalitet har listet opp firmaer med sentral godkjenning.

Åpningstider

Mandag til Fredag
12:00 - 16:00

Sommertid (15.05 - 14.09)
12:00 - 15:25

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen