Bruk av fyrverkeri

Kjøp og bruk av fyrverkeri

For å kjøpe og bruk av fyrverkeri utenom romjulen (27.- 31. desember) må det fremlegges tillatelse for å kunne handle fyrverkeri. Kjøpstillatelse utstedes av brannvesenet. Brannvesenet utsteder tillatelse for de som bor i Hustadvika kommune.

Her søker du om tillatelse til å være forhandler av fyrverkeri

 

10 gode råd for sikker bruk 

 1. Forbered fyrverkeri-avbrenningen mens det fortsatt er lyst
   
 2. Les bruksanvisningen nøye
   
 3. Kontroller at fyrverkeriet ikke er skadet
   
 4. Sørg for at fyrverkeriet ikke kan velte
   
 5. Ved tenning av lunten, bruk tennstav
   
 6. Bruk alltid vernebriller
   
 7. Bøy deg aldri over antent fyrverkeri
   
 8. Ikke tenn fyrverkeriet på nytt dersom det ikke tenner ved første forsøk
   
 9. Sitt på huk, tenn lunten og gå unna
   
 10. Alkohol og fyrverkeri hører ikke sammen 

 

Oppskyting av fyrverkeri utenom romjulen (27.- 31. desember)

Ved oppskyting av fyrverkeri på, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig steder skal det gis melding til Politiet. Det må meldes inn til brann og redning. Dette for å unngå unødige hendelser/ utrykninger. Meldingen gis i god tid før oppskyting finner sted. Det gjøres oppmerksom på at oppskyting av fyrverkeri klasse IV er søknadspliktig.

 

Retningslinjer for oppskyting av fyrverkeri

 • Fyrverkeri skal kun brukes til det formål det er bestemt for og i samsvar med den bruksanvisning som skal følge varen
 • Plass for avfyring av fyrverkeri skal velges slik at det ikke oppstår skade på personer eller omgivelser
 • Det er forbudt å behandle fyrverkeri på en måte som kan føre til brann
 • Avbrenning av fyrverkeri må ikke finne sted i nærheten av brannfarlige omgivelser
 • Nødvendige slokkemidler bør være tilgjengelig
 • Ikke avfyrt fyrverkeri skal beskyttes mot utilsiktet antenning
 • Fyrverkeri skal håndteres i henhold til gjeldende regelverk
 • Følg generelle fyrverkeriregler
 • Sted for oppskyting skal være avklart med grunneier
 • For å unngå at mennesker og dyr blir skremt bør oppskytingen kunngjøres

Frist for innmelding
Melding om oppskyting av fyrverkeri skal sendes på elektronisk skjema (PDF, 3 MB) til Hustadvika brann og redning senest to uker før fyrverkeriet skal skytes opp.

Kontaktinformasjon for melding om oppskyting av fyrverkeri

Politi: 02800

Skriftlig tilbakemelding
For meldepliktig oppskyting (klasse II og klasse III) gis det ikke tilsvar på dette. Hvis etaten har innvendinger mot oppskytingen eller det skal gis tillatelse på spesielle vilkår, vil ansvarshavende bli kontaktet. For søknadspliktig oppskyting (klasse IV) vil det gis en skriftlig tilbakemelding på søknaden.

Kontaktinformasjon

Finn Kjetil Viken
Brann- og redningssjef
E-post
Mobil 995 32 263
Robert Vågen
Varabrann- og redningssjef / Leder beredskap
E-post
Mobil 997 02 264

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:00

Sentralbord:
Åpent 09:00-14:00 
Telefon: 712 68 100

 

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen