Bål og grill

Her er gode råd for bålbrenning og annen bruk av ild utendørs.

Det er i perioden fra 15. april til 15. september ikke lov å gjøre opp bål ute i naturen.
Dette er fordi faren for å forårsake gress- og skogbranner er normalt større enn ellers i året.

Du kan fremdeles grille eller brenne hageavfall i din egen hage eller grille på egnet sted  for eksempel parkområder eller i strandkanten. Det er tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann. All bålbrenning utføres for øvrig på eget ansvar.

Dersom det er lange tørkeperioder eller ekstreme vindforhold som gjør at faren for gress- og skogbrann øker, kan brannvesenet legge ned et generelt forbud mot all bruk av ild utendørs.

I perioden 16. september til 14. april er faren for å forårsake gress- og skogbranner normalt ikke så stor. Da er det igjen lov å gjøre opp små bål ute i naturen, uten tillatelse fra brannvesenet.

Engangsgriller

Vær svært varsom med bruk av engangsgrill. Slike er ofte årsak til gress- og skogbranner. Plasser aldri engangsgriller på brennbart underlag. Engangsgriller slokkes helt med vann og legges i egen metallbeholder etter bruk.

Bål brenning

Ved all brenning må man vise aktsomhet. Dette gjelder særlig i tørkeperioder og perioder med sterk vind. Her er noen retningslinjer:

• Sørg for god avstand til bygninger, vegetasjon og annet brennbart materiale.

• Hold bålet under oppsyn og kontroll.

• Sørg for at barn holder god avstand til bålet og at de ikke er kledd i lettantennelig tøy.

• Slokk alltid bålet forsvarlig med rikelige mengder vann. Finnes det ikke vann på stedet, må dette tas med.

• Husk at all bålbrenning skjer på eget ansvar.

 

Her kan du fylle ut melding om bruk av ild utendørs. Du må søke minimum en uke før bålet skal tennes. Etter at du har søkt, får du svar innen en uke. 

Kontaktinformasjon

Finn Kjetil Viken
Brannsjef
E-post
Mobil 995 32 263
Robert Vågen
Varabrannsjef
E-post
Mobil 997 02 264
Brannvakt
E-post
Telefon 476 23 355

Vakthavende brannbefal i Hustadvika brann og redning

Åpningstider

Mandag - fredag:
09.00-14.30

Sentralbord:
Åpent 09.00-15.00 hele året

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen