Overnatting kommunale bygg

Ved store arrangementer skal brannvesenet involveres på ett tidlig stadium i  planleggingsprosessen. Vi ønsker at arrangørene forholder seg til veiledningen for sikkerhet ved store arrangement.

Overnatting

Ved bruk av skoler og barnehager til overnatting skal brannvesenet ha skriftlig varsel om overnattingen minimum 14 dager før overnattingen skal foregå.

Du melder fra om arrangementet til oss ved å klikke på denne lenken.

Sikkerhet ved store arrangementer

Regler for overnatting skoler/barnehager

Retningslinjer for bruk av skoler/barnehager til overnatting

 1. All innkvartering skal foregå i 1. etasje. Innkvartering i 2. etasje aksepteres kun når klasserommet har direkte utgang til det fri.
   
 2. Det skal være 2 våkne nattvakter som er kjent med skolens varslingssystem, rømningsveier, brannslukningsmuligheter og bruk av disse. De må også vite hvordan brannvesenet varsles (Telefon og telefonnummer. 110 ) .
   
 3. Det skal være tilgang til telefon, eller mobiltelefon, så lenge innkvarteringen foregår.
   
 4. Deltakerne informeres om når og hvordan eventuell rømning skal foregå.
   
 5. Det skal ikke lagres eller plasseres ting i rømningsveiene, som kan være til hinder for rømning.
   
 6. Bruk av røyk, fyrstikker, åpen ild o.l., forbys i klasserommene, gymsalen, og i ganger/rømningsveier.
   
 7. Brannsjefen kan godta inntil 20 stk. overnattingsgjester pr. klasserom og gymsal.
   
 8. Brannsjefen skal alltid ha skriftlig melding minst 14 dager før innkvartering finner sted. Av meldingen skal det fremstå hvem som er ansvarlig, kontaktperson, antall personer som overnatter, skoler som brukes, samt tidsrom.
   
 9. Avvik fra disse retningslinjer skal godkjennes av brannsjefen.

Kontaktinformasjon

Finn Kjetil Viken
Brannsjef
E-post
Mobil 995 32 263
Robert Vågen
Varabrannsjef
E-post
Mobil 997 02 264
Brannvakt
E-post
Telefon 476 23 355

Vakthavende brannbefal i Hustadvika brann og redning

Åpningstider

Mandag - fredag:
09.00-14.30

Sentralbord:
Åpent 09.00-15.00 hele året

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen