Meldeplikt arrangement

Den som er ansvarlig for store arrangement, utstillinger, forestillinger, møter og andre tilstelninger skal 2 uker før arrangementet sende melding til brannvesenet, dersom arrangementet skal avholdes i et byggverk eller på et område som normalt ikke benyttes til denne type arrangementer.

Her finner du råd ved arrangement i forbindelse med koronasmitte.

Brannvesenet vil at det skal meldes inn arrangementer som overstiger 150 personer om det ikke nytes alkohol. Eksempel på dette kan være loppemarked i idrettshallen. 

Ved nytelse av alkohol vil vi ha melding om arrangementet dersom over 50 personer deltar.

Meldeplikten gjelder ikke for bygg som normalt benyttes til denne typen arrangement.

Klikk på denne lenken for å gi brannvesenet beskjed om ditt arrangement.

Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap har utarbeidet en veileder for trygghet ved store arrangementer, i den kan du lese mer om hva som kreves av tiltak og søknader.

Dette skal du ha på plass før du melder inn et arrangement:

  • Tidspunkt og tema for arrangementet, størrelse, adresse og navn på den som er ansvarlig.
  • Risikoanalyse (DOCX, 34 kB). Denne skal kartlegge hva som kan gå galt, hvordan det skal forhindres og hvilke tiltak som er planlagt for å redusere konsekvensene dersom noe skjer.
  • Beskrivelse av stedet arrangementet skal foregå, og tilhørende installasjoner eller utstyr. Dette kan være alarm- og lydanlegg, slukkeutstyr og rømningsskilt/belysning.
  • Beskrivelse av rømningsveiene (beliggenhet, antall adkomster, bredde) sett i forhold til beregnet persontall og tilgjengelig rømningstid. Persontall bør fastsettes av fagfolk.
  • Prosedyrer for evakuering.
  • Oversikt over sikkerhetspersonell – antall, rutiner og ansvar.
  • Du må være sikker på at stedet eller området er tilrettelagt for at brannvesenet kan komme fram.
  • Du må vite hva du skal bruke av brannfarlige varer. Dette kan være fyrverkeri eller propan.
  • Det er viktig at du melder fra om arrangementer i god tid – minst to uker i forveien.
  • Risikoanalyse. Denne skal kartlegge hva som kan gå galt, hvordan det skal forhindre og hvilke

Kontaktinformasjon

Finn Kjetil Viken
Brannsjef
E-post
Mobil 995 32 263
Robert Vågen
Varabrannsjef
E-post
Mobil 997 02 264
Brannvakt
E-post
Telefon 476 23 355

Vakthavende brannbefal i Hustadvika brann og redning

Åpningstider

Mandag - fredag:
09.00-14.30

Sentralbord:
Åpent 09.00-15.00 hele året

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen