Svanviken barnehage

Svanviken barnehage er en kommunal barnehage med et heldagstilbud for barn i alderen 0-6 år. Barnehagen har beliggenhet på naturskjønne Einset ved Svanvika. 

 

Årsplan Svanviken barnehage (PDF, 2 MB)

Informasjonshefte til foreldre med barn i Svanviken barnehage (PDF, 2 MB)

 

Om Svanviken barnehage

Svanviken barnehage er en kommunal 4 -avdelings barnehage med til sammen 79 plasser. Barnehagen er administrert som egen resultatenhet. Avdelingene heter Rødstua (småbarnsavdeling, 0 – 3 år), Grønnstua (0 – 6 år), Gulstua (0 – 6 år) og Blåstua(0 – 6 år). 

Barnehagen ligger i naturskjønne omgivelser på Einset, 2 km. fra Eide sentrum.

Barnehagen er en tradisjonsrik barnehage som har vært i drift siden 1910, med unntak av krigsårene 1940 – 45. Barnehagen ble drevet av Kirkens sosialtjeneste fram til 1989 da kommunen tok over driften. 

Her finner du oversikt over planleggingsdager og fridager for kommunale barnehager

 

Pedagogisk filosofi

Barnehagen er inspirert av Reggio Emilias pedagogiske filosofi. 
Reggio-Emilia filosofien innebærer et syn på barn, kunnskap og læring som tar utgangspunkt i barnas erfaringer, tanker og teorier. Vi observerer barnegruppa, samtidig som vi jobber med å gi barna nye impulser og inspirasjon. Barna skal få utforske og erfare ut fra egne interesser, mens vi løfter frem deres nysgjerrighet, kreativitet og egne ideer.

Kommunikasjon er et viktig nøkkelord i denne måten å jobbe på. For de yngste barna vil observasjon, samspill, og refleksjon over kroppsspråk og mimikk kunne fortelle oss mye om hva de er opptatte av. Reggio-Emilia dreier seg om å være oppriktig nysgjerrig på og lyttende til det barn tenker og gjør i hverdagen. Vi skal ikke komme med svarene, men stille spørsmål og fundere sammen med barnet.

Visjon: Barnet i fokus

Verdier: Barnet skal bli møtt med respekt, aksept og tillit. 

 

Kontaktinformasjon:

Kontaktinformasjon barnehagestyrer og pedagogiske leder

Navn/e-post

Telefonnummer

Arbeids-/ansvarsområde

Rita Tangen 712 96 434 Resultatenhetsleder med budsjett, personalansvar, pedagogisk hovedansvar, foreldresamarbeid og samarbeid med andre instanser.
Sissel Tøvik 919 18 085 Pedagogisk leder avd. Rødstua. Barn fra 0-2 år
Christina Lyngstad  908 28 414 Pedagogisk leder avd. Gulstua. Barn fra 2-6 år
Susanne Skarbø 919 18 090 Pedagogisk leder avd. Grønnstua. Barn fra 2-6 år.
Torunn Hagen 993 63 966 Pedagogisk leder avd. Blåstua. Barn fra 2-6 år.

Kontaktinformasjon

Rita Tangen
Enhetsleder Svanviken barnehage
E-post
Telefon 71 29 64 34
Avdeling Rødstua
Telefon 919 18 085
Avdeling Gulstua
Telefon 908 29 414
Avdeling Grønnstua
Telefon 919 18 090
Avdeling Blåstua
Telefon 993 63 966

Adresse

Svanvikvegen 40

6490 Eide