Kompost

Hjemmekompostering kan være et godt tiltak for å gi god jord til hagen og billigere renovasjon.

Kompostering er et bra miljøtiltak ved at du utnytter ressursene i matavfallet lokalt. Når du har gått til anskaffelse av en varmkompostbinge og er i gang, kan du i tillegg søke om reduksjon i renovasjonen.

Varmkompostering

Skal du kompostere matavfall kreves det en isolert kompostbinge for varmkompostering. En slik binge kan også brukes til kompostering av hageavfall.

I en varm komposteringsprosess kommer temperaturen opp i 60-70 grader. Da går avfallet gjennom en hygieniseringsprosees der ugress og sykdomsfremkallende organismer dør, også om vinteren.

Resultatet er en næringsrik kompost som kan brukes i blomsterbed og til potteplanter.

Bokashi

En annen mulighet er Bokashi. Det er en løsning for kjøkkenkompost (IKKE hageavfall) som består av en bøtte med tett lokk. Denne kan du gjerne ha i kjøkkenskapet sammen med øvrig kildesortering. Bokashi er en anaerob fermenteringsprosess, den er kald og bokashimikrobene vil ha så lite luft som mulig. Bokashien trenger lite oppfølging. 

Kompostavtale

Ønsker du å kompostere matavfallet kan du inngå en kompostavtale. Da henter RIR inn matavfallsdunken, og renovasjonsgebyret blir redusert tilsvarende kostnaden for denne dunken. Forutsetningen er at du komposterer alt organisk avfall fra husholdningen som er egnet til kompostering. RIR kan foreta stikkprøver av restavfallet. Ved mislighold av avtalen vil den bli annullert.

Ved nabodeling må alle involverte husstander ha lik løsning for matavfall for å oppnå billigere renovasjon.

Ta kontakt med saksbehandler i kommunen for å inngå kompostavtale, se eget felt for kontaktinformasjon.

Kontaktinformasjon

Anne Lisbeth Ukkelberg
Kommunale avgifter
E-post
Telefon 48 21 23 71

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:00

Sentralbord:
Åpent 09:00-14:00 
Telefon: 712 68 100

 

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen