Søknad om foreldrepermisjon

Skal du som ansatt i Hustadvika kommune ha foreldrepermisjon, må du søke om dette til oss som arbeidsgiver. Vi har nå tatt i bruk et eget skjema for dette som vi ønsker at alle benytter:

Søknad om foreldrepermisjon

Søknaden blir etter innsending lagt på din personalmappe i Elements og deretter svart ut av din leder. 

NB: Dette er søknaden om foreldrepermisjon til arbeidsgiver, du må i tillegg søke NAV om foreldrepenger. Informasjon finner hvordan du søker om foreldrepenger finner du på NAV sin sider