Råd for ansatte og vikarer

Disse rådene gjelder for ansatte og vikarer i Hustadvika kommune:
 

Normal drift

  • Hustadvika kommune driftes som normalt, og har ingen spesifikk koronaregler for ansatte. 
  • Enkelte avdelinger og enheter kan ha behov for å begrense smitten. Følg i så fall egne råd og retningslinjer fra enhetsleder. 
  • Er du i en risikogruppe? Da legger vi til rette for deg. Dette avtaler du med nærmeste leder. 
     

Hold deg hjemme ved behov

Tilsyn/omsorg for egne barn

Antall dager du kan være hjemme med sykt barn er doblet også i 2022. Dette innebærer 40 dager med omsorgspenger per familie. Reglene gjelder generelt, og er ikke begrenset kun til fravær knyttet til Covid-19.

Helsepersonell

  • Regelmessig testing og bruk av munnbind gjelder ikke fra 29.03.2022 
  • En anbefaler alle ansatte med symptom om å ha lav terskel for å teste seg, samtidig skal man ved symptom benytte munnbind i pasientkontakt
  • En anbefaler alle ansatte som bor sammen med en smittet person om å regelmessig teste seg, samt bruke munnbind i pasientkontakt
  • Ansatte som ønsker å fortsette med å teste seg gjør det på frivillig basis