Retningslinjer for ansatte i Hustadvika

Her er retninglinjene du som ansatt skal følge med tanke på korona. Disse blir oppdatert ut fra hvordan smittesituasjonen utvikler seg. 

Generelt på arbeidsplassen:

 • Hold minst en meters avstand til dine kolleger og andre. 
 • Vask hendene grundig og ofte, og sørg for god hostehygiene. 
 • Kolleger kan spise lunsj sammen når avstandsreglene overholdes. Lag gjerne mindre lunsjgrupper til forskjellig tidspunkt.
 • Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, bør du testes. Hold deg hjemme til du har fått negativt prøvesvar og har god allmenntilstand (altså føler deg frisk og er feberfri). Du kan gå på jobb selv om du fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon. 
 • Dersom noen i husstanden er syk, kan du møte på jobb som vanlig (gjelder også helsepersonell).
 • Dersom du tilhører risikogrupper, kan du tilbys hjemmekontor. Ordningen avtales med nærmeste leder.
 • Ansatte som deler kontor eller som sitter i kontorfellesskap kan også tilbys hjemmekontorløsning. Ordningen avtales med nærmeste leder.
 • Dersom personalet kan deles inn i grupper for å gjøre arbeidsplassen mindre sårbar, bør ledere gjennomføre dette. Eksempel kan være at grupper av ansatte har tilhold på ulike områder på arbeidsplassen eller har hjemmekontor annenhver uke. Om andre praktiske løsninger for akkurat din arbeidsplass er fornuftig så se gjerne på det.

 • Du må regne med nye oppgaver og at du må bidra der kommunen har behov.

Vær rask med å varsle nærmeste leder

 • Har du eller noen i nær familie fått påvist covid-19, skal lederen din ha beskjed umiddelbart. 
 • Har du fått beskjed  om å gå i karantene fordi du kan ha vært eksponert for koronasmitte? Gi umiddelbart beskjed til lederen din. Du skal testes så snart som mulig, og vi må unngå å miste dyrebar tid!

Møter, personalmøter og kurs:

 • Det oppfordres til å gjennomføre møter via Teams eller andre digitale kanaler om det er mulig. Dersom det gjennomføres fysiske møter, må en passe på at det brukes møterom som er store nok for å holde nødvendig avstand mellom deltakerne. Alle møter skal ha en ansvarlig arrangør som har ansvar for at smittevernregler overholdes.
 • Registrering av møtedeltakere på møterommene:
  Det er nå hengt opp plakat med QR-kode utenfor alle møterom. Denne skal brukes for å registrere møtedeltakere på alle typer møter som foregår her på huset. Alle deltakere på møtene skal selv registrere seg med denne koden. Arrangøren har ansvar for at dette blir gjort med tanke på eventuell smittesporing. Skjemaet med opplysningene om møtedeltakerne blir oppbevart bare en kort periode, for bruk i eventuell smittesporing, deretter blir det slettet.

Alle på rådhuset er oppfordret til å bruke møterommene tilknyttet sin etasje og at en unngår unødvendig vandring mellom etasjene.

Følgende retningslinjer for fysiske møter skal følges:

 • Det kan gjennomføres møter med opptil 50 deltakere så lenge smittevernreglene overholdes.
 • Det skal være minimum én meters avstand mellom deltakerne.
 • Tørk over bord, fjernkontroller, dørhåndtak etc. før og etter møtet.
 • Sørg for at deltakere som ikke ønsker eller kan delta (for eks. personer i risikogrupper) kan delta i møtet via Teams. Gjør det til en vane å lage et Teams-møte samtidig som du booker møterom.
   
 • Ansatte kan delta på kurs. Det forutsetter at kursarrangør overholder gjeldende smittevernregler.

Sosial kontakt og sammenkomster/arrangement:

I perioden 04.01.2021 til og med 18.01.2021 har regjeringen innført forsterkede nasjonale smitteverntiltak. Hustadvika kommune følger nasjonale retningslinjer, og dette er reglene for denne perioden:

Sosial kontakt

 • Unngå å ha gjester i hjemmet. Vent 14 dager med private besøk. Unntak for nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase. Aleneboende kan ha besøk eller gå på besøk med en til to faste venner eller til en fast husstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort. 
   
 • Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, anbefales utsatt til etter 18. januar. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/ kohorter 

Private sammenkomster og arrangement

 • Maksimalt fem personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Hvis man er flere enn fem i samme husstand, kan selvfølgelig alle i husstanden møtes.
   
 • Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert. 
   
 • De fleste av disse arrangementene vil uansett ikke være i tråd med nasjonale anbefalinger og bør derfor utsettes eller avlyses.

Reise:

Helsepersonell og andre med pasientnært arbeid

Helsepersonell med pasientnært arbeid som i løpet av siste 10 dager har vært på reise i «gule" regioner og land utenom Norden som ikke omfattes av karanteneplikt, bør informere arbeidsgiver før de skal tiltre i jobb. Disse ansatte bør testes for Covid-19 og ikke ha pasientnært arbeid før negativ test foreligger.

Reiser til utlandet

Arbeidstakere som bestiller tur eller på annen måte reiser til land eller områder som gir karanteneplikt ved hjemkomst til Norge, får ikke dekket lønn for fravær fra jobb på grunn av pålagt karantene. Dette gjelder selv om reiserådene fra Utenriksdepartementet har blitt endret etter bestilling/utreise. Det er kjent at reiserådene kan bli endret på kort varsel og at det er den enkeltes risiko å gjennomføre reisen. Arbeidstaker kan ikke utføre sin arbeidsplikt etter arbeidsavtalen.

Reiser innenlands

Vi oppfordrer alle ansatte til å følge Helsedirektoratets råd for innenlands fritidsreiser. Gjennomføring av planlagte fritidsreiser innenlands må vurderes av den enkelte i lys av dette. Arbeidsgiver dekker ikke utgifter for avbestilte innenlandsreiser.

Les mer om smittevernråd for reise og innreisekarantene på FHI sine nettsider.

Ønsker du å jobbe som vikar eller ekstrahjelp i Hustadvika kommune?

Dersom du kommer fra et område med høy smitte, må du vente i 10 dager etter at du har kommet hjem før du kan få jobbe hos oss. Det er nasjonale forholdsregler som gjelder i disse dagene: 

 • Du må ha få nærkontakter
 • Holde to meters avstand til personer i risikogruppen
 • Vær særlig nøye med hånd- og hostehygiene
 • Vær særlig oppmerksom på symptomer
 • Ha lav terskel for å teste deg dersom du får symptomer eller tror at du kan ha vært utsatt for smitte

Les reglene for deg som reiser fra et område med mye smitte til et område med lite smitte på fhi.no
Dersom du er helt frisk etter 10 dager hjemme er du velkommen til å jobbe hos oss. Det er ikke nødvendig at du tester deg i forkant.