Retningslinjer for ansatte i Hustadvika

Fra fredag 14.01.22 er det innført nye nasjonale smitteverntiltak. Innførte tiltak finner du en god oversikt over her:

Nasjonale råd og regler

Hustadvika kommune forholder seg til de nasjonale tiltakene og har ikke innført egne lokale tiltak.

For ansatte i Hustadvika vil nye tiltak innebære:

 • Anbefaling om 1 meters avstand på arbeidsplassen
 • Hjemmekontor:
  Arbeidsgiver skal fortsatt sørge for at ansatte jobber hjemmefra dersom dette er praktisk mulig. Nærmeste leder avgjør om noen av hensyn til tjenesteleveranse likevel må være på arbeidsplassen. Nærmeste leder kan også vurdere om ansatte rullerer på å være på hjemmekontor eller på arbeidsplassen.

 

De forskriftsfestede tiltakene gjelder inntil videre til begynnelsen av februar.

 • Hjemmekontor og munnbind gjelder ikke for tjenester der dette er til hinder for at ansatte kan utføre nødvendige og lovpålagte oppgaver i møte med sårbare grupper og barn og unge.
 • Anbefaling om munnbind om det ikke er mulig å holde avstand, med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer som bruk av skillevegger eller liknende.
 • Det anbefales god ventilasjon/lufting i situasjoner der man oppholder seg i samme rom over tid med personer som ikke er hustandsmedlemmer og tilsvarende nære.
 • Møter:
  Bruk Teams eller andre digitale kanaler dersom det er mulig. Må det gjennomføres fysiske møter må det være 1 meter mellom møtedeltakerne og maks 30 personer tilstede i møterommet.
 • Rådhuset holder stengt 

 

Vær rask med å varsle nærmeste leder ved smitte

 • Har du eller noen i nær familie fått påvist covid-19, skal lederen din ha beskjed umiddelbart. 

Helsepersonell:

Helsepersonell skal bruke munnbind i situasjoner der det ikke er mulig å holde minst 1 meter avstand. Dette gjelder i pasientkontakten og i samhandling med kollegaer.

Helsepersonell som ikke er fullvaksinert:

Helsepersonell som ikke er fullvaksinert skal bruke hansker og munnbind i direkte pasient/brukerkontakt og i samhandling med kollegaer.