Retningslinjer for ansatte i Hustadvika

Her er retninglinjene du som ansatt skal følge med tanke på korona. Disse blir oppdatert ut fra hvordan smittesituasjonen utvikler seg. 

Hjemmekontor:

 • Dersom du har mulighet møter du fysisk på arbeidsplassen.
 • Dersom du har særskilte behov for hjemmekontor videre, kan du avklare det med din nærmeste leder.  Gjør vurderingen sammen med lederen din! Type arbeidsoppgaver, måten du kommer deg til og fra jobb på, hvor tett i arbeidsmiljøet du sitter og muligheten for å sitte skjermet, skal da inngå i vurderingen.
 • Pendler du til Hustadvika? Da skal du følge reglene som gjelder for hjemkommunen din. Bor du i en kommune som har påbud om hjemmekontor, så skal du ha hjemmekontor. 

Hold avstand og vask hendene!

 • Hold minst en meters avstand til dine kolleger og andre. 
 • Vask hendene grundig og ofte, og sørg for god hostehygiene. 

Ved forkjølelse:

 • Ikke vaksinert:
  Er du syk, eller har symptomer på Covid-19, så skal du ta ordinær PCR test, i påvente av svar på testen skal du være i karantene.

 • Vaksinerte:
  Du er ikke definert som beskyttet før det er gått 3 uker etter du tok første vaksinen. Du blir heller ikke definert som beskyttet etter 15 uker hvis du ikke tar vaksine dose to. Når du har tatt vaksine nr to er du vurdert som fullvaksinert den syvende dag etter at vaksine ble satt.

  Er en ansatt definert som BESKYTTET eller FULLVAKSINERT, og som er «litt snufs» og ikke har sykdomsfølelse, kan hurtigtest brukes på dag 1 og dag 3. Den ansatte kan da fortsatt gå på arbeid hvis hurtigtest er negativ.

  Har man klare symptomer på covid-19 sykdom, skal man ta PCR test og være i karantene.

  I vurderingen her må en se på om vedkommende har vært sammen med noen som er smittet eller har vært i nærkontakt eller besøkt områder med omfattende smitte. Det vil være en individuell vurdering fra sak til sak, og her må nærmeste leder ta vurderingen etter beste evne.

 • Når du har testet negativt, kan du gå på jobb selv om du fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon.

 • Dersom noen i husstanden er syk, kan du møte på jobb som vanlig (gjelder også helsepersonell).
 • Ta karantenesjekken om du er i tvil om du skal i karantene eller ikke

Vær rask med å varsle nærmeste leder

 • Har du eller noen i nær familie fått påvist covid-19, skal lederen din ha beskjed umiddelbart. 
 • Har du fått beskjed  om å gå i karantene fordi du kan ha vært eksponert for koronasmitte? Gi umiddelbart beskjed til lederen din. Du skal testes så snart som mulig, og vi må unngå å miste dyrebar tid! Dersom du er fullvaksinert eller har hatt covid-19 de siste 12 månedene, trenger du ikke gå i smittekarantene etter nærkontakt med en smittet person. Men det er viktig at alle som er fullvaksinert tester seg om de får symptomer.

Kurs, møter og personalmøter:

 • Du kan reise innenlands for å delta på nødvendige møter
 • Interne og eksterne møter kan gjerne avholdes digitalt. 
 • Ved bruk av møterommene skal møteleder sørge for minst en meters avstand mellom deltakerne, samt ivareta rengjøring av bord og andre flater før og etter møtet. Maks antall deltakere på fysiske møter settes ut fra størrelsen på møterommet og mulighet for 1 meters avstand. Alle deltakere skal ha faste tilviste plasser. Alle må registrere seg når de ankommer møterommet, se QR-koden som henger ved inngangen. 

Sosial kontakt og sammenkomster/arrangement:

Følg denne lenken for gjeldende retningslinjer. 

Reise:

Følg denne lenken for gjeldene retningslinjer

Ønsker du å jobbe som vikar eller ekstrahjelp i Hustadvika kommune?

Dersom du skal være vikar eller ekstrahjelp  innen helsesektoren i Hustadvika kommune, må du teste deg to ganger den første uken du er i jobb. Dette gjelder dere som kommer fra andre steder i Norge med høyt smittetrykk.

Vi ber om at du tester deg og mottar negativt testsvar på første test før du kan starte i jobben. Test nummer to må tas tre dager etter den første testen. Dersom du er helt frisk og begge testene er negative, er du velkommen til å jobbe hos oss. Bestill test på www.c19.no

Dersom du har symptomer må du teste deg og vente med å jobbe til du er helt frisk.

Egne retningslinjer for studenter som skal ut i praksis:

Praksisstedet tilbyr studenten to hurtigtester. Den første tas ved ankomst/oppstart. Den må være negativ før studenten kan starte i praksis. Den neste testen tas tre dager etter den første testen.