Retningslinjer for ansatte i Hustadvika

Her er retninglinjene du som ansatt skal følge med tanke på korona. Disse blir oppdatert ut fra hvordan smittesituasjonen utvikler seg. 

Generelt på arbeidsplassen:

 • Hjemmekontor for alle som har mulighet.
 • Arbeidsgiver skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra på alle arbeidsplasser der det er praktisk mulig. Ansatte som har særlige behov for å være tilstede på arbeidsplassen kan i dialog med sin leder finne løsninger for dette. 
 • Hold minst to meters avstand til dine kolleger og andre. 
 • Vask hendene grundig og ofte, og sørg for god hostehygiene. 
 • Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, bør du testes. Hold deg hjemme til du har fått negativt prøvesvar og har god allmenntilstand (altså føler deg frisk og er feberfri). Du kan gå på jobb selv om du fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon. 
 • Dersom noen i husstanden er syk, kan du møte på jobb som vanlig (gjelder også helsepersonell).
 • Du må regne med nye oppgaver og at du må bidra der kommunen har behov.

Vær rask med å varsle nærmeste leder

 • Har du eller noen i nær familie fått påvist covid-19, skal lederen din ha beskjed umiddelbart. 
 • Har du fått beskjed  om å gå i karantene fordi du kan ha vært eksponert for koronasmitte? Gi umiddelbart beskjed til lederen din. Du skal testes så snart som mulig, og vi må unngå å miste dyrebar tid!

Møter:

 • Alle møter skal gjennomføres via Teams eller andre digitale kanaler om det er mulig. Dersom det må gjennomføres fysiske møter må disse utsettes inntil videre.
   

Sosial kontakt og sammenkomster/arrangement:

Følg denne lenken for gjeldende retningslinjer. 

Reise:

Følg denne lenken for gjeldene retningslinjer

 

Ønsker du å jobbe som vikar eller ekstrahjelp i Hustadvika kommune?

Dersom du skal være vikar eller ekstrahjelp  innen helsesektoren i Hustadvika kommune, må du teste deg to ganger den første uken du er i jobb. Dette gjelder dere som kommer fra andre steder i Norge med høyt smittetrykk.

Vi ber om at du tester deg og mottar negativt testsvar på første test før du kan starte i jobben. Test nummer to må tas tre dager etter den første testen. Dersom du er helt frisk og begge testene er negative, er du velkommen til å jobbe hos oss. Bestill test på www.c19.no

Dersom du har symptomer må du teste deg og vente med å jobbe til du er helt frisk.

Egne retningslinjer for studenter som skal ut i praksis:

Praksisstedet tilbyr studenten to hurtigtester. Den første tas ved ankomst/oppstart. Den må være negativ før studenten kan starte i praksis. Den neste testen tas tre dager etter den første testen.