Retningslinjer for ansatte i Hustadvika

Her er retninglinjene du som ansatt skal følge med tanke på korona. Disse blir oppdatert ut fra hvordan smittesituasjonen utvikler seg. 

Generelt på arbeidsplassen:

 • Hold minst en meters avstand til dine kolleger og andre. 
 • Vask hendene grundig og ofte, og sørg for god hostehygiene. 
 • Kolleger kan spise lunsj sammen når avstandsreglene overholdes. Lag gjerne mindre lunsjgrupper til forskjellig tidspunkt.
 • Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, bør du testes. Hold deg hjemme til du har fått negativt prøvesvar og har god allmenntilstand (altså føler deg frisk og er feberfri). Du kan gå på jobb selv om du fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon. 
 • Dersom noen i husstanden er syk, kan du møte på jobb som vanlig (gjelder også helsepersonell).
 • Dersom du tilhører risikogrupper, kan du tilbys hjemmekontor. Ordningen avtales med nærmeste leder.
 • Ansatte som deler kontor eller som sitter i kontorfellesskap kan også tilbys hjemmekontorløsning. Ordningen avtales med nærmeste leder.
 • Du må regne med nye oppgaver og at du må bidra der kommunen har behov.

Møter, personalmøter og kurs:

 • Det oppfordres til å gjennomføre møter via Teams eller andre digitale kanaler om det er mulig. Samtidig kan det gjennomføres fysiske møter. Alle møter skal ha en ansvarlig arrangør som har ansvar for at smittevernregler overholdes. Arrangøren skal også ha oversikt over alle møtedeltakere for eventuell smittesporing.

Følgende retningslinjer for fysiske møter skal følges:

 • Det kan gjennomføres møter med opptil 200 deltakere så lenge smittevernreglene overholdes.
 • Det skal være minimum én meters avstand mellom deltakerne.
 • Tørk over bord, fjernkontroller, dørhåndtak etc. før og etter møtet.
 • Sørg for at deltakere som ikke ønsker eller kan delta (for eks. personer i risikogrupper) kan delta i møtet via Teams. Gjør det til en vane å lage et Teams-møte samtidig som du booker møterom.
   
 • Ansatte kan delta på kurs. Det forutsetter at kursarrangør overholder gjeldende smittevernregler.

Reise:

Helsepersonell og andre med pasientnært arbeid

Helsepersonell med pasientnært arbeid som i løpet av siste 10 dager har vært på reise i «gule" regioner og land utenom Norden som ikke omfattes av karanteneplikt, bør informere arbeidsgiver før de skal tiltre i jobb. Disse ansatte bør testes for Covid-19 og ikke ha pasientnært arbeid før negativ test foreligger.

Reiser til utlandet

Arbeidstakere som bestiller tur eller på annen måte reiser til land eller områder som gir karanteneplikt ved hjemkomst til Norge, får ikke dekket lønn for fravær fra jobb på grunn av pålagt karantene. Dette gjelder selv om reiserådene fra Utenriksdepartementet har blitt endret etter bestilling/utreise. Det er kjent at reiserådene kan bli endret på kort varsel og at det er den enkeltes risiko å gjennomføre reisen. Arbeidstaker kan ikke utføre sin arbeidsplikt etter arbeidsavtalen.

Reiser innenlands

Vi oppfordrer alle ansatte til å følge Helsedirektoratets råd for innenlands fritidsreiser. Gjennomføring av planlagte fritidsreiser innenlands må vurderes av den enkelte i lys av dette. Arbeidsgiver dekker ikke utgifter for avbestilte innenlandsreiser.

Les mer om smittevernråd for reise og innreisekarantene på FHI sine nettsider.