Mestringsenheten

Vi er en utadrettet tjeneste til mennesker med forskjellig grad av rus og psykiske problemer. For aldersgruppen over 18 år. I tillegg har brukergruppen en dagtilbud, for mer informasjon se under Gnisten dagtilbud. 

I 2017 - 2020 har Mestringsenheten et prosjekt rettet mot ungdomsskolene i Eide og Fræna og Fræna videregående skole med samtaletilbud på de ulike skolene. For mer informasjon rundt prosjektet se her.

Rask psykisk helsehjelp er et poliklinisk tilbud for aldersgruppen 16 år og oppover med mild til moderat grad av angst, depresjon, søvn problematikk eller begynnende utfordringer med rus.

Vi hjelper deg med:

 • Samtaler, støtte, råd, og veiledning for å kunne for å kunne fungere best mulig i dagliglivet.
 • Nødvendig hjelp og oppfølging ut i fra de problemene som presenteres.
 • Hjelp til å komme ut av rusproblemer.
 • Motivasjonsarbeid.
 • Hjelp til å fylle ut søknad om andre kommunale tjenester.
 • Bistand til å kontakt med andre hjelpeinstanser/samarbeidspartnere.
 • Hjelp til å koordinere tjenester.
 • Bistand til innsøking i rusinstitusjon og LAR.
 • Ettervernstiltak.

Du veiledes av fagpersonell som har taushetsplikt. Tjenesten gis på kontoret, men etter en vurdering kan tjenesten også leveres hjem til deg.
 

For å få hjelp hos oss må du:

 • Være bosatt eller oppholde deg i Hustadvika kommune.
 • Være berettiget hjelp etter Lov om Kommunale helse- og omsorgstjenester.
 • Være villig til å ta imot hjelp.

Du trenger ikke henvising fra lege. Du kan selv ta kontakt med oss, eller noen andre kan gjøre det for deg. Tjenesten er gratis. Klage på utførelsen av tjenesten rettes til enhetsleder. Har du behov for akutt hjelp på kveld eller helg må du ta kontakt med legevakt. Ved spørsmål ta kontakt med Mestringsenheten.

Kontaktinformasjon

Anders Høe
Enhetsleder Mestringsenheten
E-post
Mobil 926 84 205
Marry Holsbøvåg
Psykiatrisk sykepleier
E-post
Mobil 970 22 780
Silje Ildhusøy
Psykiatrisk sykepleier
E-post
Mobil 906 67 122
Jorunn Smenes
Sosionom Mestringsenheten
E-post
Mobil 976 94 688
Einar Bergseth
Sosionom Mestringsenheten
E-post
Mobil 917 36 097
Heidi Svenøy Skotheimsvik
Psykiatrisk aktivitør
E-post
Mobil 913 20 337
Kristin Steinsrud
Spesialsykepleier psykisk helse barn og unge
E-post
Mobil 915 30 765