Kontakt oss

Kontaktinformasjon Hustadvika kommune
Adresse E-post Org nummer Kommunenummer
Tingplassen 1, 6440 Elnesvågen postmottak@hustadvika.kommune.no 921 133 642 1579
Prosjektet Hustadvika kommune
Rolle Navn Telefon E-post
Administrasjonssjef Per Sverre Ersvik 41512310 per.sverre.ersvik@hustadvika.kommune.no
Prosjektleder Anne Thorsrud 95233358 anne.thorsrud@frana.kommune.no
Prosjektmedarbeider 50% Sverre Hovland 48124312 sverre.hovland@eide.kommune.no
Prosjektmedarbeider 20% Merete Rødal 95961024 merete.rodal@frana.kommune.no

Arbeidsutvalget i samarbeid med administrasjonssjef, prosjektleder og rådmennene i de to eksisterende kommunene forbereder saker til politisk behandling består av ordførere og varaordførere fra begge kommunene:

Arbeidsutvalget
Medlem Tittel Telefon E-post
Egil Strand, leder Ordfører Eide kommune 976 88 022 egil.strand@eide.kommune.no
Tove Henøen, nestleder Ordfører Fræna kommune 926 89 727 tove.henoen@frana.kommune.no
Birgit Dyrhaug Varaordfører Eide kommune 913 74 870 birgit.dyrhaug@eide.kommune.no
Jan Arve Dyrnes Varaordfører Fræna kommune 936 00 866 jan.arve.dyrnes@frana.kommune.no