Søknad om løyve til biogass-produksjon i Hustadvika

Det skal produseres 3 900 000 m3 per år biogass (biometan), basert på husdyrgjødsel og fiskeslam, som komprimeres og selges til Gasum AS på gnr. 118 bnr. 24. Det blir igjen 150 000 m3 per år biorest etter produksjon av biogass, dette blir brukt til gjødsling på gårdene og fosforgjødsel for salg.

Søknadsdokumentene er lagt ut her:

Vi ber om at eventuelle merknader blir sendt til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, postboks 2520, 6404 Molde eller fmmrpostmottak@fylkesmannen.no før 15.08.2020.