Oppstart av reguleringsplan Askevågen Landskapshotell

Forslagsstillere Arctic Landscape Hotels Atlanterhavsveien AS og Hustadvika kommune gir med dette melding om at følgende reguleringsarbeid startes opp i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8: Detaljregulering for Askevågen landskapshotell og utsiktspunkt

Arctic Landscape Hotels Atlanterhavsveien AS ønsker å detaljregulere Askevågen 200 (GID 94/134) til Landskapshotell. Hustadvika kommune ønsker å regulere deler av eiendom GID 94/104 til utsiktspunkt.

Planområdet ligger på Haugnesstranda i Askevågen, og har et samlet areal på 33,2 daa. Gjeldende kommuneplan har avsatt området til næringsbebyggelse på eiendom GID 91/134, og område for LNF på eiendom GID 94/104.

Hvis du har innspill til planarbeidet, kan du sende det til Jenssen & Skodvin Arkitekter AS v/Børre Skodvin, bs@jsa.no, med kopi til Hustadvika kommune til postmottak@hustadvika.kommune.no eller pr post til Tingplassen 1, 6440 Elnesvågen innen 03.06.2020. 

Har du spørsmål kan du ta kontakt med Børre Skodvin på tlf: 22 99 48 99 eller e-post bs@jsa.no.

Her finner du alle relevante dokumenter i saken: 

Plankart varsling (PDF, 173 kB)
Planområde i målestokk 1:2000 (PDF, 2 MB)
Plankart størrelse A0 (PDF, 476 kB)
Situasjonsplan i målestokk 1:500 (PDF, 52 kB)
Plan fyrlykt i målestokk 1:5000 (PDF, 3 MB)
Snitt fyrlykt i målestokk 1:250 (PDF, 18 kB)
Snitt fyrlykt i målestokk 1:2000 (PDF, 24 kB)
Askevågen utsiktspunkt skisse (PDF, 406 kB)
Referat fra oppstartsmøte (PDF, 567 kB)
Varsel om oppstart av detaljregulering  (PDF, 266 kB)