Oppstart av navnesak - Stoplan i Hustadvika kommune

Klikk for stort bilde 

Saka gjeld da følgande namn (med variantar av skrivemåtar):


• Sørstoplen - Vest Stoplan – Vestre Stoplan holme i sjø
• Nørdstoplen - Aust Stoplan – Austre Stoplan holme i sjø
• Stoplesundet sund i sjø
• Stoplefluin – Stoplflua skjær i sjø
• Stopleleia sjøstykke
• Stoplene, Nedre og Stoplene, Øvre lanterne (Kystverket)

For mer informasjon se brev fra Statens Kartverk (PDF, 677 kB)

Høringsfristen er 31.07.2021.

Høringssvar sendes via vårt høringsskjema eller til postmottak@hustadvika.kommune.no