Offentlig ettersyn – Søknad om tillatelse til akvakultur av andre arter enn laks, ørret og regnbueørret på lokaliteten Ytre Harøy i Hustadvika kommune.

Møre og Romsdal fylkeskommune v/Hustadvika videregående skole søker om tillatelse til akvakultur av andre arter enn laks, ørret og regnbueørret på lokaliteten Ytre Harøy i Hustadvika kommune. Møre og Romsdal fylkeskommune er i ferd med å ferdigstille et nytt undervisningsbygg som skal benyttes av marine fag ved Hustadvika vgs. En viktig del av undervisningstilbudet i akvakultur vil være et lite, men innholdsrikt landbasert akvakulturanlegg.

Søknaden er lagt ut til offentlig ettersyn her, se dokumenter nederst i artikkelen

Eventuelle merknader må fremsettes skriftlig og sendes:

Hustadvika kommune, Tingplassen 1, 6440 ELNESVÅGEN

eller på epost: postmottak@hustadvika.kommmune.no

Mrk. med saksnr. 2023/660.

Frist for å komme med merknad er 17.04.2023.

Dokumenter: